Transport medyczny, kiedyś zdominowany przez państwową służbę zdrowia, od kilku lat zmienia się dzięki prywatnym firmom świadczącym usługi transportowe dla osób chorych, rekonwalescentów, osób w podeszłym wieku czy inwalidów.

Data dodania: 2018-08-22

Wyświetleń: 915

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Transport medyczny w komfortowych warunkach

Kto potrzebuje transportu medycznego?

Transport medyczny potrzebny jest w wielu przypadkach. Najczęściej:

  • konieczność natychmiastowego przewiezienia pacjenta, w złym stanie zdrowia, na leczenie szpitalne;

  • transport chorych z jednej placówki służby zdrowia do drugiej, w celu zapewnienia ciągłości leczenia;

  • transport osób do placówki rehabilitacyjnej lub sanatoryjnej;

  • przewóz osób starszych lub chorych na badania do placówki służby zdrowia znajdującej się daleko od miejsca zamieszkania pacjenta;

  • również transport niepełnosprawnych lub mających dysfunkcję narządów ruchu uniemożliwiającą samodzielne dotarcie do placówki służby zdrowia i z powrotem.

Jak wygląda przewóz osób karetką?

Transport karetką odbywa się w wyznaczonym terminie, z umówionego miejsca do miejsca docelowego np. z mieszkania pacjenta do placówki służby zdrowia. Pacjent odbierany jest spod drzwi mieszkania i dowożony do szpitala lub przychodni, wprost pod gabinet lekarski czy izbę przyjęć.

Załoga karetki pomaga pacjentowi pokonać przeszkody np. zejść po schodach, wjechać windą. W przypadku osób nie mogących chodzić o własnych siłach stosuje się nosze lub krzesełko kadriologiczne.

Transport sanitarny czy to prywatny, czy publiczny zawsze powinien się odbywać myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie przewożonych pacjentów.

Wyposażenie karetki do transportu medycznego

Transport sanitarny musi się odbywać specjalistycznymi karetkami. Tu można wyróżnić trzy typy pojazdów. Pierwszy typ to ambulanse "T" czyli transportowe, przeznaczone do przewożenia osób w dobrym stanie zdrowia. Ekipa takiego ambulansu to kierowca i ratownik medyczny. Drugi typ to "P" czyli podstawowe, służące do przewozu osób chorych w stabilnym stanie, załoga to ratownik medyczny oraz kierowca, z uprawnieniami ratownika medycznego lub dwóch ratowników medycznych i kierowca. Ambulanse typu "S" - specjalistyczne, do przewozu chorych wymagających stałego nadzoru medycznego. Na pokładzie muszą być trzy osoby w tym lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny i kierowca-ratownik medyczny.

Wszystkie ambulanse posiadają na wyposażeniu nosze, krzesełka kardiologiczne, defibrylatory, zestawy tlenowe, kardiomonitor i inne urządzenia wymagane w takich pojazdach przez NFZ.

Przewóz chorych to bardzo odpowiedzialna praca, związana z dbałością o zdrowie i życie pacjentów, dlatego w prywatnych firmach transportu medycznego zatrudniani są wykwalifikowani kierowcy i ratownicy medyczni.

Prywatny transport medyczny oferuje komfortowe warunki przejazdów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo osób przewożonych oraz fachową opiekę medyczną.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena