W życiu wszystko zależy od naszej woli. To my decydujemy co w danej sytuacji zrobimy. Ale osiągniecie celów wymaga silnej woli. Często zaparcia się przyjemnych rzeczy. Warto zatem budować siłę woli.

Data dodania: 2008-10-07

Wyświetleń: 4336

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wolna wola jest jednym z darów człowieka. Jest to właściwość umożliwiająca samozarządzanie. Umożliwia działanie , zamiast dostosowywanie się.

Sukces w zarządzaniu sobą jest owocem siły woli.
A skuteczne zarządzanie to robienie rzeczy we właściwej kolejności. Kierowanie decyduje o ważności i hierarchii spraw, a zarządzanie pilnuje aby hierarchia została zachowana. Wprowadza to do życia dyscyplinę.

Tak więc, jeśli zarządzasz sobą skutecznie - twoja dyscyplina pochodzi z wnętrza. Jest funkcją twojej woli. Jeśli ma to przełożenia na życie, czyli działa, oznacza że masz silną wolę, wewnętrzną spójność, dzięki której potrafisz podporządkować się nadrzędnym wartościom.

Robienie rzeczy we właściwej kolejności, to wspólny mianownik dla wielu ludzi sukcesu. Pisze o tym E.M.Gray w książceThe Common Denominator of Success ( "Wspólny mianownik ludzi sukcesu" ) :"Ludzie sukcesu mają nawyk robienia rzeczy, których ci, co w życiu osiągają niewiele, robić nie lubią. To nie znaczy, że oni na pewno lubią je robić, jednak ich chęć i niechęć podporządkowane są sile ich celu"Oczywiście, ciężka praca, szczęście, odpowiednie stosunki, to sprawy niezwykle istotne, jednak bez robienia rzeczy we właściwej kolejności, daleko nie zajdziemy.

Właśnie to podporządkowanie wymaga celów, poczucia kierunków i wartości. Ale przede wszystkim wymaga silnej woli - czyli siły na zrobienie czegoś, na co nie masz ochoty, bycia funkcją własnych wartości niż funkcją chwilowych nastrojów. To daje siłę do spójności i proaktywnego zachowania.
Licencja: Creative Commons
2 Ocena