Współczesny trening wymaga od trenera piłki nożnej stosowania różnorodnych akcesoriów trenerskich. Na rynku jest dużo opracowań o tym jaki wpływ ma  drabinka koordynacyjna na kształtowanie zdolnośći koordynacyjnych w piłce nożnej. Natomiast mało jest tekstów dotyczących płotków koordynacyjnych.

Data dodania: 2015-09-14

Wyświetleń: 1598

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Celem badań było określenie przydatności płotków koordynacyjnych o wysokości 30 cm w treningu piłkarskim. Wpływu wykorzystania płotków na prędkość biegu.

I. MATERIAŁ I METODY

Badaniom poddano zawodników klubu piłkarskiego Lider Włocławek rocznik 1991. Badania przeprowadzono w lutym 2008 roku w dwóch terminach w odstępie 7 dni.

W badaniach wzięło udział 24 zawodników. Zawodników podzielono na dwie grupy. GRUPA I zawodnicy podani eksperymentowi wykonywali ćwiczenia na płotkach koordynacyjnych SPIN i GRUPA II jako grupa porównawcza nie biorąca udziału w ćwiczeniach na płotkach koordynacyjnych SPIN. Średni wzrost badanych w GRUPIE I wynosił 177 + 3,7 cm , średnia waga 67 kg + 9,1 kg. W GRUPIE II średni wzrost wynosił 181 + 4,9 cm, średnia waga 70,3 kg + 7,1 kg.

Pomiaru wysokości badanych dokonano antropometrem. Masę ciała badanym wyznaczono korzystając z wagi lekarskiej.

Badanym w pierwszym terminie zmierzono czas biegu na odcinku 30 m z nabiegu 5 metrów . Bieg wykonano w hali sportowej o wymiarach zapewniających bezpieczny wybieg z maksymalną prędkością. Pomiaru czasu dokonano z dokładnością do 10 –3 sek, przy zastosowaniu oprogramowania Stoper v1.1 (Firmy SPIN) dla komputerów PC oraz zestawu fotokomórek laserowych.

Badani wykonywali trzy próby biegu, z czego wybrano najkrótszy czas. Po pomiarze czasów biegu w pierwszym terminie badani wykonywani w każdej jednostce treningowej przez okres 5 dni grupę ćwiczeń na płotkach koordynacyjnych SPIN. Każde ćwiczenie wykonywane było w 3 seriach dla każdej z nóg. Do ćwiczeń wykorzystano 6 płotków.

1. Ruchy rąk stojąc i siedząc, wolno i szybko.
2. Skip A cross over
3. Bieg jedna noga nad płotkiem
4. Bieg noga wiodąca 2 razy nad płotkiem z dostawieniem zakrocznej
5. Big raz lewa raz prawa nad płotkiem
6. Bieg z plotkami ustawionymi jak w slalomie
7. Bieg 3 kroki biegowe
8. Ćwiczenie 3 i 4 wykonane w odległości płotków 180 cm od siebie.
9. Wytrącenie równowagi ze współćwiczącym (drop and acceleration) ruch ramion i bieg w miejscu
10. Bieg tyłem z wyprostowaną nogą na odcinku 30 metrów

Analizę statystyczną wyników przeprowadzono zgodnie z przyjętymi zasadami obliczeń statystycznych w oparciu o program Statistica 7.0.
 

II. WYNIKI


Wyniki badanych przedstawiono w tabeli poniżej.

TABELA 1. Wyniki czasu biegu (sek) w GRUPIE I i GRUPIE II w dwóch terminach

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż GRUPA I wykonująca ćwiczenia na płotkach poprawiła czas biegu średnio o 0,044 sek, a GRUPA II uzyskała średni czas o 0,029 sek gorszy.

Poniżej przedstawiano tabelaryczne zestawienie czasów (sek), wagi (kg), wysokości (cm) poszczególnych zawodników:

TABELA 2. Wyniki poszczególnych zawodników


Rysunek 1. Czasy biegu w dwóch terminach w GRUPIE I

Rysunek 2. Czasy biegu w dwóch terminach w GRUPIE II

PODSUMOWANIE


Porównując średnie czasy biegu, można zauważyć, że prędkość biegu na odcinku 30 metrów poprawiła się z 7,85 m/sek na 7,94 m/sek w GRUPIE I. Zakładając, że w warunkach meczowych zawodnik utrzyma podobną prędkość przez 4 sek, można stwierdzić, iż w pierwszym terminie pokonałby w ciągu 4 sek z prędkością 7,85 m/sek odcinek 31,39 m , a w drugim terminie w ciągu 4 sek z prędkością 7,94 m/sek odcinek 31,75 m. Różnica pokonanego dystansu wyniosła by 0,36 m. To prawie 40 centymetrów, które w warunkach meczowym może decydować o wygranym pojedynku i odebraniu piłki przeciwnikowi.

Z powyższego można stwierdzić, że płotki koordynacyjne o wysokości 30 cm są przydatnym przyborem w treningu piłkarskim, mogą mieć wpływ na poprawę techniki biegu i poprawę prędkości.

Stosowanie akcesoriów treningowych w postaci płotków koordynacyjnych umożliwia osiągnięcie lepszych wyników sportowych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena