To pytanie to nieodłączny problem nie jednej osoby otwierającej firmę, nie mającej pojęcia o co tutaj chodzi.Otwierając firmę wiemy co chcemy sprzedawać, na czym zarabiać: jaką usługę czy jaki produkt będzie przez nas dostępny i dotrze do potencjalnego Klienta.

Data dodania: 2015-02-16

Wyświetleń: 1131

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jaką formę opodatkowania wybrać, zakładając firmę?

Zajmujemy się wynajmem lokalu, wyposażeniem go, zawieraniem umów z przyszłymi kontrahentami, reklamą naszych produktów i usług, wreszcie ich zakupem, zatrudnianiem ewentualnych pracowników.

I do tego wszystkiego musimy jeszcze wybrać formę opodatkowania!?

W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu pokrótce co oznaczają i na czym polegają formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oto punkt zawarty w CEIDG:

„Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych opłacać będę w formie:

na zasadach ogólnych

liniowy

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

karty podatkowej, dołączam wniosek PIT-16”

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zasady ogólne, czyli pierwowzór opodatkowania. To jak najbardziej bazowa forma opodatkowania w Polsce. Wybierając tą formę, podlegamy opodatkowaniu 18% podatkiem od dochodów do wysokości 85528,00zł dochodu, nadwyżka tej kwoty to 32% podatku ( czyli przychody – koszty = dochód ) pomniejszone o ulgę podatkową w wysokości 556,02 rocznie

Przykład 1

Firma A w styczniu 2015 roku sprzedała swoje usługi za 15000,00zł. Koszty uzyskania tego przychodu wyniosły 8500,00zł. Dochód 6500,00zł.

        15000,00zł  - 8500,00zł = 6500,00zł

        6500,00zł x 18% = 1170,00zł

    1170,00zł – 556,02 = 613,98 zaokrąglamy do pełnych złotych czyli 614,00zł

Firma A za miesiąc styczeń zapłaci do 20 lutego 614zł podatku dochodowego.

Przykład 2

Firma B w styczniu 2015 roku osiągnęła przychód w wysokości 150000,00zł, koszty uzyskania tego przychodu wynoszą 60000,00zł. Dochód wynosi 90000,00zł.

        150000,00zł – 60000,00zł = 90000,00zł

        85528,00zł x 18% = 15395,04zł

        15395,04zł – 556,02zł =  14839,02zł

        90000,00zł – 85528,00zł = 4472,00zł

        4472,00zł x 32% = 1431,04zł       

  14839,02zł + 1431,04zł = 16270,06 w zaokrągleniu do pełnych złotych 16270,00zł

Firma B uiści do 20 lutego podatek w wysokości 16270,00zł

Opodatkowanie na zasadach ogólnych daje nam możliwość korzystania z wszelkiego rodzaju ulg w zeznaniu rocznym, np. możemy złożyć zeznanie roczne wspólnie z małżonkiem ( oczywiście, jeśli nie mamy rozdzielczości majątkowej), możemy skorzystać z ulgi na wychowanie dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na leki.

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Forma opodatkowania podatkiem liniowym to opodatkowanie 19% podatkiem bez względu na osiągnięty dochód pomniejszony o ulgę podatkową w wysokości 586,85zł.  

Formę taką najlepiej wybrać w momencie gdy nasze przychody a co za tym idzie dochody mocno przekroczą próg podatkowy (18%). Wtedy metoda ta jest korzystniejsza dla firmy. Jednak minusem tej formy jest brak możliwości rozliczenia zeznania rocznego wraz z współmałżonkiem oraz brak możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na wychowanie dzieci.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Forma tzw. ryczałtu, polega na tym, iż podatek zapłacimy od przychodu, a nie jak w powyższych formach od dochodu. Dla prowadzących działalność gospodarczą istnieją

3 podstawowe stawki ryczałtu:

3% - przychody z działalności gastronomicznej, handlowej, ze świadczenia usług     związanych z produkcją zwierzęcą

5,5% - przychody z usług budowlanych, z działalności wytwórczej, prowizja uzyskana z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

8,5% - usługi taksówki osobowej, prowizje uzyskane przez kolportera prasy, komisanta

Jednak nie zawsze możemy wybrać taką formę opodatkowania, wykluczenia dotyczą m.in. usług księgowych, handlu częściami samochodowymi, lombardy, kantory, apteki i więcej wymienionych w ustawie o pdof.

Forma ta nie daje nam jednak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem, brak jest możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na leki.

Podatek od przychodów ewidencjonowanych płatny jest do 20-tego dnia miesiąca po zakończonym miesiącu.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to jak najbardziej uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym bez konkretnej podstawy opodatkowania, uwzględniająca jedynie rodzaj działalności i ewentualne określone kryteria ( np. liczbę mieszkańców danej miejscowości, ilość osób zatrudnionych w danym rodzaju działalności). Forma ta wybierana najczęściej przez osoby wykonujące usługi, najczęściej fryzjerzy, taksówkarze. Podstawą płatności jest indywidualnie wydana decyzja naczelnika urzędu skarbowego, wydana na wniosek (PIT-16) podatnika.

Podatek płatny jest do 7- ego dnia miesiąca po miesiącu zakończonym.

Mam nadzieję, że treść artykułu pomoże jego czytelnikom wybrać odpowiednią dla swojego rodzaju działalności formę opodatkowania. Podziel się z nami swoimi sugestiami, opiniami czy spostrzeżeniami. Zapraszam!

Licencja: Creative Commons