Zawarcie umowy pożyczki gotówkowej pozwala na nawiązanie pewnego stosunku pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. Niemniej, pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, ale tylko wtedy...

Data dodania: 2014-10-29

Wyświetleń: 2629

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czy można bez konsekwencji odstąpić od umowy pożyczki?

...gdy stosowne oświadczenie prześle pożyczkodawcy w ciągu 14 dni od chwili podpisania umowy.

Kredytodawca lub pożyczkodawca może przewidzieć dłuższy czas, w którym odstąpienie od umowy zostanie dokonane bez konsekwencji prawnych i finansowych dla klienta. Jeśli więc po głębszym zastanowieniu i konsultacji z rodziną klient uzna, że decyzja o wzięciu pożyczki była zbyt pochopna, może właściwie bez ponoszenia dodatkowych kosztów wymówić umowę.

Prawa konsumenta

Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki czy kredytu zostało uwzględnione w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. W rozdziale 5 niniejszej ustawy wskazano warunki odstąpienia od umowy przez konsumenta. Art. 53 opisuje, że:

„1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów określonych w art. 30, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30.”

Zarówno w przypadku zaciągania kredytu w banku, jak i chwilówki online, konsumentowi przysługuje takie samo prawo na odstąpienie od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Wystarczy w tym celu dostarczyć kredytodawcy lub pożyczkodawcy stosowne oświadczenie, którego wzór powinien zostać dołączony do dokumentów pożyczkowych, w chwili zaciągania zobowiązania. Istotne jest to, że w oświadczeniu nie trzeba wskazywać powodów odstąpienia od umowy chwilówki. Takie oświadczenie można złożyć bezpośrednio w siedzibie kredytodawcy, pożyczkodawcy lub pośrednika kredytowego bądź wysłać dokumenty pocztą. Dla zachowania wyznaczonego w ustawie o kredycie konsumenckim 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy, że klient wyśle oświadczenie przed jego upływem, a liczy się przy tym data stempla pocztowego.

Koszty klienta

Odstąpienie od umowy pożyczki nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez klienta żadnych dodatkowych opłat. Jego obowiązkiem jest jednak zwrot wypłaconej kwoty pożyczki czy kredytu. Klient ma na to 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie musi się spieszyć ze zwrotem, ale jeśli przetrzyma pieniądze banku lub firmy pożyczkowej przez maksymalny okres jednego miesiąca musi być świadomy tego, że kredytodawca lub pożyczkodawca naliczy odsetki. Bank ma obowiązek zwrócić klientowi pobrane od niego koszty, za wyjątkiem opłat pobieranych na rzecz organów administracji publicznej i opłat notarialnych.

Więcej na temat procedury odstępowania od pożyczki dowiesz się na www.pankasa.pl

Licencja: Creative Commons
0 Ocena