Jakie są główne zadania oraz definicja działalności spedytora?. Wyjaśnienie w poniższym artykule.

Data dodania: 2008-06-11

Wyświetleń: 10282

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


W ramach wykonywanej przez spedytora działalności wzyóżniamy następujące zadania :


a) wysłanie przesyłki
b) jej odbiór
c) dokonanie innych usług związanych z przewozem przesyłki
B- Zakres usług spedycyjnych obejmuje także wszystko co jest związane z przewozem przesyłki z wyjątkiem samego przewozu.
C- Typowymi usługami świadczonymi przez spedytora są:
a) poradnictwo spedycyjne
b) zorganizowanie dostawy towaru do miejsca załadunku na główny środek transportu
c) zawieranie umów z przewoźnikami oraz innymi przedsiębiorstwami biorącymi udział w usłudze przemieszczanie ładunku, zlecając im wykonanie koniecznych usług
d) sporządzanie i kompletowanie dokumentów
e) na zlecenie zleceniodawcy ubezpieczanie towarów
f) organizowanie odprawy celnej
g) monitorowanie spraw związanych z załadunkiem, przeładunkiem i przewozem towarów
h) opracowanie koncepcji przewozu w odniesieniu do towarów specjalnych
i) zabezpieczenie interesów zleceniodawcy w przypadku uszkodzeń lub ubytku towaru
j) utrzymanie kontaktu z dostawcą/ eksporterem zagranicznym w celu ustalenie gotowości towaru do wysyłki i zorganizowanie jego odbioru
k) regulowanie należności z tytułu kosztów przewozu
l) udział w realizacji bankowego inkasa dokumentowego

Definicja osoby spedytora jest następująca - jest to osoba, która zawodowo i za wynagrodzeniem w imieniu własnym bądź dającego zlecenie na jego rachunek podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki a także innych czynności związanych z jej przemieszczaniem. Spedytor zawsze działa na rachunek swego zleceniodawcy
 

Licencja: Creative Commons