Rządowy program MDM przewiduje pomoc finansową dla osób ubiegających się o swoje pierwsze mieszkanie. Równoprawny dostęp do wsparcia mają zarówno pełne rodziny, jak i osoby samotne. Nieco inne warunki dotyczą jednak rodzin i osób wychowujących dzieci.

Data dodania: 2014-04-29

Wyświetleń: 1220

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak posiadanie dzieci wpływa na możliwości w MDM?

posiadający dzieci zyskują więcej

Podstawowy metraż, o który może ubiegać się beneficjent w programie MDM to 75 m2. Rodziny lub osoby, które wychowują przynajmniej troje dzieci mogą  z kolei starać się o lokale mieszkalne do 85 m2. Nie ulegajmy jednak euforii i pamiętajmy, że bez względu na wielkość mieszkania dopłata obejmuje maksymalnie 50 m2 jego powierzchni.

Szanse na dodatkową pomoc  w ramach MDM nawet po uzyskaniu dofinansowania  mają również osoby samotne i rodziny, którym w przeciągu 5 lat od podpisania umowy urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Mogą wtedy liczyć na dodatek w wysokości kolejnych 5 proc. wartości nieruchomości.

formalności to podstawa

Nie od dziś wiadomo, że aby otrzymać pomoc finansową z budżetu państwa trzeba się nieźle nabiegać. Podobnie jest w przypadku programu MDM. Gra jest jednak warta świeczki. Bardzo istotną kwestią podczas załatwiania formalności w programie MDM jest to, aby wiedzieć na przykład, że w dniu składania wniosku o dofinansowanie osoba powinna mieć dziecko do 18 roku życia, dziecko bez względu na wiek otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub dziecko, które nie ukończyło 25. roku życia, o ile kontynuuje naukę. Takie same kryteria dotyczą zarówno dzieci biologicznych, jak i przysposobionych.

niejasna sytuacja w momencie rozwodu

Zgodnie z ustawą  programu MDM mogą skorzystać zarówno małżeństwa, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Problem pojawia się jednak w momencie rozstań i rozwodów. Na wyższe wsparcie finansowe ze środków MDM może bowiem liczyć tylko jeden z partnerów.  Program dopiero ruszył, dlatego trudno rozsądzać i mówić o panujących tendencjach w rozwiązywanu tego typu spraw. Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w MdM chodzi jednak o to, aby „wesprzeć młodych ludzi, którzy faktycznie na co dzień ponoszą koszty i trudy związane z wychowaniem potomstwa. Można zatem śmiało przypuszczać, że jedynie osoba u której dzieci mieszkają i która faktycznie sprawuje nad nimi opiekę ma większe prawo do dofinansowania.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena