Mimo iż schizofrenia towarzyszy ludzkości od niepamiętnych czasów, po raz pierwszy choroba ta została w pełni opisana i nazwana dopiero na początku dwudziestego wieku. Przez wiele długich lat schizofrenia zaliczana była do kategorii chorób o podłożu psychiczno-neurologicznym.

Data dodania: 2013-08-03

Wyświetleń: 1585

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Typowe objawy schizofrenii

Dopiero w 1913 roku szwajcarski lekarz psychiatra pierwszy raz użył obecnej terminologii medycznej. Od tej pory schizofrenia weszła na stale do katalogu chorób psychicznych.

Najbardziej charakterystycznymi objawami schizofrenii są typowe dla niej urojenia. Jednym z rodzajów urojeń jest wyobrażanie sobie przez osobę dotkniętą chorobą, że jest w centrum zainteresowania innych osób. Wszystkie słowa, gesty, ruchy, czyny w mniemaniu chorego na schizofrenię odnoszą się właśnie do jego osoby. Z tego rodzaju urojeniami wiążą się kolejne objawy choroby, którymi są omamy słuchowe. Wiążąc te dwa objawy choroby, schizofrenik słyszy przez cały czas głosy innych osób, które odnoszą się bezpośrednio do jego osoby.

Inny rodzaj urojeń typowych dla schizofrenii dotyczy zmiany osobowości zarówno samej osoby, jak i osób przebywających w jej otoczeniu. W zasadzie nie ma żadnych ograniczeń w zakresie treści tych urojeń. Wszystko, co otacza chorego, może stać się tematem jego urojonych myśli. Pod wpływem chorobliwie zmienionych urojonych myśli, chora osoba zmienia całkowicie swoja tożsamość zachowując się jak zupełnie inna osoba w zupełnie innych okolicznościach. Stąd często chorzy przebywający w zakładach leczniczych są przekonani, że stacjonują na wojnie, w obozie jenieckim, że są gwiazdami, a nawet zabójcami lub ofiarami innych przestępców.

Pod wpływem owych urojeń również osoby przebywające w ich otoczeniu otrzymują inne tożsamości. Opiekunowie chorych, pielęgniarze, lekarze, a nawet bliscy krewni postrzegani są przez chorego w zależności od objawów urojeń jako zupełnie inne osoby, których należy się bać, albo którym wolno zaufać.

Bardzo często urojeniom związanym ze schizofrenią towarzyszą bardzo bogate myśli. Nierzadko są to wizje zmiany swojego otoczenia, zmiany osób, z którymi chory przebywa, a nawet wizje dotyczące potrzeby zmiany całego świata. Te chorobliwe wizje będące efektem urojeń są często bardzo niebezpieczne, szczególnie wówczas, gdy choroba przebiega dość gwałtownie, a chory nie przyjmuje żadnych komunikatów z zewnątrz.

Opisanym wyżej objawom schizofrenii towarzyszą nierzadko również inne objawy, szczególnie związane z zachowaniem chorego. W efekcie urojeń i omamów, niektórzy chorzy stają się bardzo pobudliwi, a w niektórych przypadkach nawet niebezpieczni dla otoczenia.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena