Niegdyś powszechnie stosowano w galwanotechnice prostowniki tyrystorowe oraz diodowe. Obecnie coraz częściej wdraża się nowoczesne prostowniki impulsowe z tranzystorami IGBT.  Rozwiązanie to ma szereg zalet, jak choćby szybszą regulację, niższe tętnienia prądu wyjściowego, wyższą sprawność, niższe zużycie energii elektrycznej.

Data dodania: 2013-04-24

Wyświetleń: 2591

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Galwanizerskie prostowniki impulsowe z tranzystorami IGBT

Prostowniki impulsowe można podzielić na unipolarne oraz bipolarne. Unipolarne zwane są inaczej prostownikami prądu stałego. Z kolei prostowniki bipolarne, to inaczej prostowniki prądu przemiennego, zwane także prostownikami rewersyjnymi. Prostowniki unipolarne są tańsze niż bipolarne, gdyż pozbawione są układu automatycznie przełączającego kierunek prądu.

Prostownik do galwanizerni powinien cechować się odpornością na niesprzyjającą atmosferę agresywną.

Powszechnie stosowane w galwanotechnice prostowniki impulsowe posiadają napięcie wyjściowe w zakresie od 0 do 24VDC. Napięcie takie jest wystarczające dla praktycznie wszystkich procesów technologicznych obejmujących między innymi: elektrobarwienie, anodowanie, chromowanie, cynkowanie, miedziowanie, niklowanie, pozłacanie, posrebrzanie, elektropolerowanie, obwody drukowane.

Prostowniki różnych producentów oferują różny maksymalny prąd wyjściowy. Zwykle maksymalny prąd wyjściowy prostownika może wynosić 1000A. Możliwe jest zwielokrotnienie wartości tego prądu poprzez równoległe połączenie kilku urządzeń. Należy pamiętać, iż wielu producentów podając wartość maksymalnego prądu na wyjściu ma na myśli jedynie wartość chwilową. A zatem, w praktyce może być tak, że urządzenie nie będzie mogło pracować przy podanym przez wytwórcę maksymalnym prądzie za długo, gdyż może się przegrzać i ulec awarii. Zatem, przed zakupem prostownika trzeba upewnić się, jaki jest maksymalny ciągły prąd uzyskiwany na wyjściu.

Dawniej, prostowniki posiadały na ogół jedynie tryb stabilizacji napięcia. Sterownik dokonywał odpowiednich pomiarów w czasie rzeczywistym i dokonywał regulacji w ten sposób, aby napięcie mierzone na zaciskach wyjściowych było stałe. Nowoczesne prostowniki oferują także stabilizację prądu wyjściowego.

Nowoczesne prostowniki galwanizerskie, oparte o sterowniki mikroprocesorowe oferują możliwość zapisania w pamięci wielu programów dla różnych cykli technologicznych. Ponadto wyświetlają w czasie rzeczywistym mierzoną wartość prądu i napięcia wyjściowego (oddzielnie dla pracy anodowej i katodowej).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena