To już szósty sezon PIT-owy, w którym podatnicy mogą przesyłać swoje roczne zeznania podatkowe przez Internet. W roku 2012 ponad 2 miliony podatników złożyło swoje zeznania w ten sposób.

Data dodania: 2013-02-28

Wyświetleń: 1336

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać:

- PIT – 28,
- PIT – 36, 
- PIT – 36L, 
- PIT – 37, 
- PIT – 38, 
- PIT – 39, 
- PIT – 16A,
- PIT – 19A,
- oraz wszystkie załączniki do każdej deklaracji.

Możliwe jest również składanie drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego korekty deklaracji oraz wspólnego rozliczenia się małżonków bez wymogu złożenia przez jednego z małżonków pełnomocnictwa – UPL – 1. 

Numer referencyjny przewidywalny

Numer referencyjny zastępuje kwalifikowany podpis elektroniczny w przypadku skorzystania z programu e-deklaracje. Numer referencyjny opiera się na danych podatnika. Są to przede wszystkim:

numer NIP, pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia,kwota przychodu z zeznania podatkowego lub z rocznego obliczenia podatku za rok poprzedni.

e-Deklaracje

e-Deklaracje są bezpiecznym i prostym w obsłudze narzędziem do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych jak i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów. 

Proces wypełniania i składania deklaracji przebiega w pełni automatycznie, a Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest przesyłane po wysłaniu dokumentów. Elektroniczne archiwum umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniej deklaracji. Aplikacja e-Deklaracje przynosi ponadto wymierne oszczędności finansowe. Dzieje się tak ze względu na wyeliminowanie konieczności drukowania mnóstwa dokumentów dla urzędów, zakupu kopert i znaczków a także dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną.

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru jest poświadczeniem akceptacji e-deklaracji przez centralny rejestr dokumentów.

Na oknie prezentowane są następujące informacje:

nazwa pełna podmiotu, któremu doręczono dokument elektroniczny, identyfikator złożonego dokumentu nadany przez CRD, datę przyjęcia do systemu, skrót złożonego dokumentu – identyczny z wartością użytą do podpisu składanego dokumentu (w postaci zakodowanej), skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (w postaci zakodowanej), nazwa pliku XSD struktury logicznej dotycząca złożonego dokumentu (będąca wyróżnikiem rodzaju deklaracji np. VAT – 7), data wpłynięcia dokumentu do systemu informatycznego administracji podatkowej (w postaci zakodowanej), numer NIP podmiotu, występującego jako pierwszy na deklaracji lub wniosku, numer NIP podmiotu, występującego jako drugi na deklaracji lub wniosku (np. dla deklaracji PIT – 37).

System stworzony został w taki sposób, by każdy podatnik mógł z niego korzystać praktycznie bez większego wysiłku. System jest intuicyjny a do tego przyjazny dla użytkownika. Prowadzi korzystającą osobę przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a następnie przy wysłaniu deklaracji. Główną zaletą systemu jest jego przejrzystość oraz to, że ma wiele przydatnych rozwiązań technicznych, wśród których należy wymienić m.in. rozwijane listy pól, obowiązkowe pola są oznaczone ramką i dodatkowo opisane. Ponadto program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo przesyłanych przez podatników danych zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji. Sposób ten umożliwia wyeliminowanie możliwości podszycia się osób trzecich pod podatnika.

Nie ma też powodu zamartwiania się, czy złożony formularz drogą elektroniczną dotarł do Urzędu Skarbowego, ponieważ program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji albo wyświetli odpowiedni komunikat. Złożony w sposób poprawny dokument elektroniczny pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru tzw. UPO. To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego bądź złożeniem zeznania, deklaracji lub informacji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

Potwierdzenie złożenia PIT-u w e-Deklaracje PIT czyli UPO.

Dowodem i  jednocześnie potwierdzeniem złożenia e-deklaracji PIT jest e-deklaracje UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które każdy użytkownik system e-deklaracje otrzyma po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza e deklaracje PIT.

Kiedy do Urzędu Skarbowego wpłynie przesłana przez podatnika e-deklaracja, wówczas program wygeneruje numer referencyjny. Numer ten jest niezbędny do pobrania tzw.  e-deklaracji UPO, czyli dokumentu, który potwierdza wysłanie zeznania rocznego do Urzędu Skarbowego. System może wydać potwierdzenie w ciągu 24 godzin, w związku z tym nie należy się niepokoić, jeśli e-deklaracja UPO nie zostanie wydana od razu od razu po wysłaniu naszego formularza w postaci e-deklaracji. Brak wydania potwierdzenia bezpośrednio po wysłaniu deklaracji nie oznacza, że trzeba siedzieć cały czas przy komputerze i sprawdzać, czy już dostaliśmy potwierdzenie. Bez problemu można wyłączyć komputer i dopiero za kilka, a nawet kilkadziesiąt godzin sprawdzić, czy system wydał już e-deklaracje UPO. Jeśli operacja zakończyła się pomyślnie tzn. deklaracja została poprawnie wypełniona i wysłana, najlepszym wyborem jest wydrukowanie e-deklaracji UPO, ponieważ jest to dokument taki jak potwierdzenie złożenia zeznania rocznego w okienku w Urzędzie Skarbowym.

Należy pamiętać, że e-deklaracje można składać drogą elektroniczną do końca kwietnia. Warto też zapamiętać, że złożenie e-deklaracje PIT przez Internet w ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem nieotrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli e-deklaracji UPO na czas. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku wystąpienia błędów, np. po wpisaniu błędnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania lub rozliczenia. Jeśli więc zostawimy wszystko na ostatnią chwilę i zabierzemy się za rozliczenie 30 kwietnia, to oczekiwanie na potwierdzenie wysłania zeznania podatkowego w postaci e-deklaracji UPO może się przedłużyć do następnego dnia i wtedy system uzna, że nasze e-deklaracje PIT nie zostały złożone w terminie. Lepiej więc dać sobie kilka dni zapasu  – zwłaszcza w sytuacji, gdy e-deklaracje składamy po raz pierwszy w życiu –  i zabrać się za wypełnianie zeznania podatkowego np. 26 kwietnia. Wówczas możemy być pewni, że nie powinno być żadnych problemów i nasze e-deklaracje PIT zostaną uznane za złożone w terminie dzięki czemu podatnik uniknie nieprzyjemności oraz kar, które grożą za złożenie zeznania podatkowego po przewidzianym na to terminie.

Licencja: Creative Commons