Pojęcia te, mimo iż w rzeczywistości odnoszą się do tego samego, przyjętego umownie podziału elementów złącznych w mechanice, są przez laików często mylone i utożsamiane z czymś zgoła innym.

Data dodania: 2008-01-08

Wyświetleń: 21742

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pojęcia te, mimo iż w rzeczywistości odnoszą się do tego samego, przyjętego umownie podziału elementów złącznych w mechanice, są przez laików często mylone i utożsamiane z czymś zgoła innym. Tymczasem podział ten dzieli elementy złączne na grupy według kryterium ich wytrzymałości na działanie sił zewnętrznych, które mogą na elementy te faktycznie zadziałać. Informacja o klasie danej śruby, lub nakrętki pozwala nam stwierdzić jaka jest nominalna wartość jej wytrzymałości na rozciąganie (Rm) oraz, jaka jest nominalna wartość jej granicy plastyczności (Re). Oba te wskaźniki zapisuje się w postaci dwóch cyfr arabskich oddzielonych przecinkiem lub kropką. Dla przykładu:

Śruby o klasie wytrzymałości 8.8 mają wartość wytrzymałości na rozciąganie równą 800 MPa (8*100 MPa), oraz granicę plastyczności o wartości 640 MPa (800 MPa *(8/10)).

W dynamometrii wyróżnia się dziesięć klas wytrzymałości śrub i są to: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9 i 12.9. Klasy szereguje się od śrub najsłabiej wytrzymałych, do najmocniej wytrzymałych. Oprócz tego klasy te, w zestawieniu z danymi takimi jak, szerokość i średnica gwintu, oraz średnica łebka śruby układa się w tzw. „tablice dynamometryczne”, z których odczytać można dane takie jak: wartość naprężenia wstępnego, czy wartość momentu dokręcania. Znajomość tych informacji zapewni niezawodny montaż, zarówno automatyczny, jak i manualny, śrub z każdej klasy.


Zapraszamy do zapoznania sie z naszym katalogiem śrub.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena