Sposobów na inwestowanie swoich oszczędności jest wiele, jednakże różnią się one w sposób zasadniczy ryzykiem oraz poziomem opłacalności. Jedną z metod pomnażania swoich dochodów jest wpłata środków pieniężnych na fundusz inwestycyjny.

Data dodania: 2012-03-02

Wyświetleń: 1414

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jednym ze sposobów inwestowania swoich  oszczędności są fundusze inwestycyjne. W skrócie polega on na zainwestowaniu środków w konkretnej instytucji, która dalej będzie je pomnażała poprzez angażowanie w różnorodne prawa majątkowe, w tym na przykład w papiery wartościowe. Ryzyko inwestycji jest uzależnione od wielu czynników, a osoby inwestujące środki finansowe powinny być o tym poinformowane.

Rodzaje funduszy

Na rodzimym rynku usług finansowych i bankowych wyróżniamy co najmniej kilka rodzajów takich funduszy. Pierwszym z nich jest fundusz akcyjny, poprzez który pieniądze inwestowane są w akcje spółek. Taka forma jest dość ryzykowna ze względu na szybko zmieniające się uwarunkowania rynkowe, ale także daje szansę na spore zyski.

Kolejny fundusz inwestycyjny to fundusz obligacji – zaangażowane środki służą inwestowaniu w obligacje  i bony skarbowe oraz instrumenty dłużne, który na rynek pieniężny wypuszczają przedsiębiorstwa i samorządy.

Kolejnym jest fundusz rynku pieniężnego, który przez specjalistów określany jest jako bezpieczny i dający niemalże pewny zysk fundusz inwestycyjny.

Fundusz stabilnego wzrostu z kolei polega na takim inwestowaniu środków pieniężnych, aby udział w funduszach dawał systematyczne dochody o zbliżonej do siebie wielkości.

Wyróżnić można także fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte ze względu na zmienną (charakterystyczne dla funduszy otwartych) lub stałą (fundusze zamknięte) liczbę uczestników funduszu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Licencja: Creative Commons
0 Ocena