Odżelaziacz, jak sama nazwa wskazuje służy do odżelaziania, a odmanganiacz do odmanganiania. I choć język sobie można na tych filtrach połamać, to dobry sposób na to, żeby woda przestała być żółta lub brązowa, barwiąca i śmierdząca.

Data dodania: 2012-02-15

Wyświetleń: 2663

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Żółta woda

To, że woda jest żółta lub brązowa może wynikać z kilku zupełnie różnych przyczyn:

1. zawiera związki żelaza lub manganu,

2. wypływa z gruntów bogatych w substancje humusowe,

3. przepływa prze korodujące rury i zbiorniki wodociągowe,

4. na sieci wodociągowej doszło do awarii i chwilowo dopływa woda zanieczyszczona,

5. sieć wodociągowa musi być często płukana, co również wiąże się z dopływem barwnych zanieczyszczeń.

W tym momencie zajmiemy się tylko pierwszą przyczyną barwnej wody – obecnością żelaza i manganu.

Kto powinien mieć odżelaziacz

Zacznijmy od tego, że żelazo i mangan są zwykle składnikami naturalnymi, szczególnie w wodach podziemnych. Obecność żelaza i manganu jest skutkiem wietrzenia lub rozpuszczania niektórych skał. Częściowo może pochodzić z rozkładu substancji organicznych. Czasem stężenie żelaza może wzrastać podczas dłuższego czasu eksploatacji ujęcia wody, np. z powodu zmiany poziomu wód gruntowych, okresowych odwodnień. Zatem problem zażelazionej i zamanganionej wody dotyczy głównie użytkowników wód podziemnych. Pierwsza grupa to przedsiębiorstwa wodociągowe, które uzdatniają wodę i potem siecią wodociągową dostarczają ją do swoich klientów. A druga, to posiadacze lokalnych ujęć, czyli Ci którzy czerpią wodę ze studni - mieszkańcy domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytkujący wodę na potrzeby przemysłowe, w lokalach gastronomicznych, itd.

Żelazo i mangan w wodzie w domu

Praktyczna weryfikacja, czy kolor wody spowodowany jest przez żelazo i mangan, polega na sprawdzeniu, czy:

1. Masz wodę ze studni i Twoje sanitariaty zabarwiają się na żółto, brązowo, czarno.

2. Nowa wanna, nowa muszla klozetowa, a wszystko wygląda jakby było stare i niedomyte.

3. Wyciągasz pranie z pralki i okazuje się, że białe rzeczy mają brązowe zacieki.

4. Pijesz herbatę, kawę, a woda ma nieprzyjemny, żelazisty zapach i posmak.

5. Myjesz się, a woda w wannie szybko robi się brązowa, śmierdzi.

6. Perlatory w wylewkach ciągle są zapchane nieprzyjemną mazią.

7. Po nalaniu wody do szklanki woda początkowo jest krystaliczna, po pewnym czasie, po kontakcie z powietrzem powstaje w niej ciemny osad, najczęściej opadający na dno.

Odżelaziacz jest potrzebny

Woda z żelazem i manganem ma szereg ujemnych cech organoleptycznych, w tym nieprzyjemny, specyficzny zapach i żelazisty posmak, skłonność do zatykania osadami rurociągów, grzejników i innych urządzeń, pozostawianie plam na pranych tkaninach, pokrywanie żółtymi nalotami porcelany i szkła, szkodliwy wpływ na jakość produktów spożywczych i wyrobów przemysłowych. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie sprzyja rozwojowi bakterii żelazistych w instalacjach, gdzie wytwarzają rdzę gąbczastą lub nitkowatą.

Ogólnie życie z wodą zażelazioną jest trudne, szczególnie pod kątem mycia się, prania i sprzątania, co pociąga za sobą nadmierne wydatki.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena