Pojęcie wdowy, sieroty i bękarta w edytorstwie zostaty wprowadzone do języka za sprawą drukarstwa. W ten sposób zecerzy określali błędy składu, które były wyjątkowo nieestetyczne. Zobacz jak te błędy dzisiaj mogą wyglądać w pracy magisterskiej i jak łatwo je można poprawić w każdym edytorze tekstowym.

Data dodania: 2011-12-19

Wyświetleń: 10731

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

FELIETON

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na rysunku rozwarcia strony przedstawione zostały typowe edytorskie błędy. Każdy z tych błędów został poniżej omówiony:

1 - Pierwszy rodzaj błędu polega na tym, że na nowej stronie znajduje się ostatni wiersz akapitowy, który zaczął się na stronie wcześniejszej. Zaraz za nim pojawia się drugi akapit przez co, wcięcie akapitowe nowego akapitu staje się nieestetyczne.

2 - Drugi rodzaj błędu polega na tym, że ostatni wiersz akapitowy jest tak krótki, że nie zakrywa wcięcia akapitowego następnego akapitu. Ostatni wiersz akapitowy powinien być na tyle długi, by wcięcie akapitowe następnego akapitu mogło swobodnie zostać zakryte.

3 - Trzeci rodzaj błędu polega na tym, że nowy akapit rozpoczyna się na dole strony pojedynczym wierszem, gdyż jest jeszcze miejsce dla niego, ale już tego miejsca nie wystarczyło dla drugiero wiersza, który został przeniesiony na drugą stronę.

4 - czwarty rodzaj błędu powstał na skutek pojawienia się błędu trzeciego, jednak formalnie zaliczyć go należy do pierwszego rodzaju błędu, czyli ostatni wiersz akapitowy znajduje się na nowej stronie.

Edytory tekstowe takie jak Word, czy Writer OpenOffice wyposarzone są w opcje, które automatycznie potrafią poradzić sobie z tymi problemami.  Oto metoda poradzenia sobie z tymi błędami na przykładzie OpenOffice.

Należy wybrać kolejno: Format - akapit - przepływ tekstu  a następnie przejść do dolnej zakładki (Znajduje się pod opcją dzielenie wyrazów i podziały) i zaznaczyć co najmniej dwie opcje:

- kontroluj sieroty

- kontroluj wdowy

Obok kontroli wdowy i sieroty w OpenOffice znajduje się możliwość wyboru liczby wierszy, które mogą znaleźć się w akapicie na dole bądź na górze strony. Domyślnie są to dwa wiersze ze względu na to, że błąd wdowy i sieroty dotyczy pojedynczego wiersza akapitowego, który został odizolowany od innych wierszy swoego akapitu tak jak w przypadku 1,2 i 4.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena