Sprawne panowanie nad tekstem wyraża się na kilka sposobów. To nie tylko umiejętność np. pozbycia się wiszących spójników, ale także m.in umiejętność dzielenia wyrazów. Wydaje się, że dzielenie wyrazów można pozostawić samemu sobie. Program przecież zrobi to automatycznie...

Data dodania: 2011-11-30

Wyświetleń: 8020

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Sprawne panowanie nad tekstem wyraża się na kilka sposobów. To nie tylko umiejętność np. pozbycia się wiszących spójników, ale także m.in. umiejętność odpowiedniego dzielenia wyrazów. Wydaje się, że dzielenie wyrazów można pozostawić samemu sobie. Program przecież zrobi to automatycznie, ale mimo wszystko warto przyswoić sobie kilka ciekawych zagadnień z tym związanych.

1. Czy można dzielić tekst wyrównany do lewej?

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzielenie wyrazów uruchamiamy wtedy, kiedy zdecydowaliśmy się na wyjustowanie tekstu. Jest to praktyka znana z książek, jednak dzielenie wyrazów można a nawet należy dzielić także w tekście wyrównanym do lewej. Poniżej znajduje się przykład pierwszego akapitu w którym nie zastosowano dzielenia.

Drugi akapit ma włączoną funkcję dzielenia wyrazów. Jeśli porównamy pierwszy akapit z drugim, to widać, że ten pierwszy ma postrzępiony prawy brzeg, co nie wygląda estetycznie. Zakres nierówności zaznaczony jest żółtym polem, który w przypadku pierwszego akapitu jest znacznie większy niż drugiego.

2. Po co stosować dzielenie wyrazów?

Dzielenie wyrazów stosuje się po to, by zapewnić harmonijny wygląd całego tekstu. Zbyt duże odstępy międzywyrazowe nie wyglądają estetycznie i z tego względu wyrazy się dzieli. Poniższy rysunek pokazuje jak bardzo ten sam akapit może różnić się pod względem odstępów międzywyrazowych. W drugim akapicie zastosowano trzy dzielenia.

3. Zasady dzielenia wyrazów

Wyróżniamy dwie metody podziału wyrazu. Jest to podział morfologiczny i fonetyczny. Od razu trzeba zaznaczyć, że oba podziały są prawidłowe a każdy edytor z wbudowanym słownikiem dzieli wyrazy na granicy sylab (czyli kryterium fonetyczne). Jeśli jest możliwość ręcznego dzielenia, można zastosować podział morfologiczny, czyli na granicy morfemu. Słownikowym przykładem jest wyraz zapłata, który zgodnie z podziałem morfologicznym należłoby dokonać podziału jedynie w ten sposób:

za-płata

Ten sposób podziału wymaga ręcznej korekty, dlatego znależć zastosowanie może jedynie w przypadku prac językoznawczych.

4. Jak dokonać dzielenia wyrazów w OpenOffice?

Odpowiedzialną funkcję w OpenOffice za dzielenie wyrazów znaleźć można w opcji Format - akapit - przepływ tekstu. W oknie dialogowym pojawia się możliwość ustawienia parametrów dzielenia takich jak: liczba znaków jakie może pozostać na końcu wiersza, na początku oraz maksymalna liczba kolejnych podziałów. Ponad to ustawić można wdowy i sieroty.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena