Stany Zjednoczone mimo iż są stosunkowo młodym państwem mają całkiem bogatą historię. Jest tak zapewne z powodu udziału w licznych wojnach.

Data dodania: 2007-10-18

Wyświetleń: 11255

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Stany Zjednoczone są stosunkowo młodym państwem, dlatego też ich historia nie jest długa. Historia państwa zaczyna się dopiero pod koniec XVIII w., jednak procesy narodotwórcze trwały już od 1492r., kiedy to Kolumb odkrył Amerykę. Data ta posłużyła nawet za określenie początku nowej epoki - nowożytności.

W roku 1585 na Roanoke zostały utworzone pierwsze angielskie kolonie. Można było wśród nich wyróżnić kolonie środkowego południa, środkowego wschodu, kolonie północne i zachodnie oraz kolonie karaibskie.
W 1606r. została utworzona przez króla Jakuba I Kompania Wirgińska, podzielona na Kompanię Londyńską (pomiędzy 34'N i 38'N równoleżnikiem) i Kompanię Plymouth (pomiędzy 41'N i 45'N równoleżnikiem).
Kolonia Massachusetts powstała w 1620 roku, ponieważ wtedy dopiero przybyli jej założyciele. Teraz jest to stan znajdujący się w północno-wschodniej części kraju, a jego stolicą jest Boston.
W połowie XVIIIw. rozpętała się brytyjska wojna z Indianami i Francuzami. Był to ostatni brytyjsko-francuski konflikt rozstrzygający o dominacji na tym terytorium. Wojna toczyła się w latach 1754-1763 i została zakończona poprzez podpisanie pokoju paryskiego.
Niestety już 12 lat później rozpoczęła się kolejna wojna. Tym razem Stany Zjednoczone walczyły o swoją niepodległość. Był to konflikt pomiędzy 13 brytyjskimi koloniami a samą Wielką Brytanią i stanowił on kulminacyjny moment rewolucji amerykańskiej. W bitwach brali udział także polscy oficerowie, m.in. Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. Wojna trwała od roku 1775 do 1783 i została zakończona podpisaniem przez Wielką Brytanię traktatu paryskiego o niepodległości Stanów Zjednoczonych.
W trakcie tej wojny została uchwalona przez Tomasza Jeffersona Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, mówiąca o prawie 13 kolonii do wolności i niezależności od króla Anglii Jerzego III. Miało to miejsce 4. lipca 1776r.
Wkrótce po tym Stany Zjednoczone przyjęły konstytucję. Była to pierwsze konstytucja na świeci i została uchwalona 17. września 1787r.
Kolejny wiek przyniósł kolejne konflikty. W latach 1861-1865 trwała wojna secesyjna. Była to wojna domowa pomiędzy stanami północnymi wchodzącymi w skład Stanów Zjednoczonych tzw. Unii, a stanami południowymi wchodzącymi w skład Skonfederowanych Stanów Zjednoczonych, zwanymi Konfederacją. Została ona wygrana przez Unię.
Wojna ta była dla Stanów Zjednoczonych bardzo wyniszczająca, dlatego przez następne lata przechodziły one przez okres rekonstrukcji. Przede wszystkim należało ustabilizować państwo pod wzgędem politycznym co nie było łatwe. Okres ten trwał do roku 1877.
Stany Zjednoczone brały także czynny udział w działaniach podczas I wojny światowej. Niestety w latach 1929-1933 USA doświadczyły Wielkiego Kryzysu. Był to kryzys gospodarczy, która przetoczył się przez wszystkie kraje, lecz rozpoczął się właśnie w stanach zjednoczonych. Spowodował on bankructwo wielu osób i firm oraz utratę pracy przez wiele milionów ludzi. Aby przeciwdziałać skutkom tego kryzysu został wprowadzony tzw. New Deal (Nowy Ład). Był to program reform ekonomiczno-społecznych wprowadzonych przez ówczesnego prezydenta Roosevelta w latach 1933-1939.
W latach 1941-1945 Stany Zjednoczone brały udział w II wojnie światowej. Po jej zakończeniu nastąpił okres zimnej wojny trwający w latach 1947-1989. Jej najważniejsze okresy to wojna koreańska w latach 1950-1953, konflikt kubański z 1962r., zaangażowanie w wojnę wietnamską w latach 1960-1975 oraz afera Watergate w 1974r.
Pod koniec XXw. a dokładnie to od roku 1990 do 1992 Stany Zjednoczone zaangażowały się w kolejną wojnę i była to wojna w zatoce perskiej.
11. września 2001 roku miał miejsce zamach na WTC i w tym samym roku Stany Zjednoczone rozpoczęły działania wojenne w Afganistanie, a dwa lata później, bo w 2003r. wkroczyły z siłami zbrojnymi do Iraku.

Stany Zjednoczone pomimo iż są młodym krajem posiadają stosunkowo bogatą historię, zapewne jest tak dzięki udziałowi w licznych wojnach i konfliktach zbrojnych.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena