Jest kilka sposobów dzięki którym możesz efektywnie inwestować w fundusze inwestycyjne. Wśród nich można wyszczególnić dwa kluczowe i jednocześnie najbardziej popularne podejścia.

Data dodania: 2011-09-20

Wyświetleń: 1094

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przewidywanie przyszłości, czyli wszelkimi dostępnymi narzędziami próbuje się przewidzieć koniunkturę na rynku. Kolejnym krokiem jest dopasowanie się do sytuacji, którą uważamy za najbardziej prawdopodobną.

Drugim sposobem, jest własny pomysł, czyli Twoja strategia w określonym czasie. Zasadę jaką możemy tu zastosować to budowa portfela w oparciu od horyzont inwestycji i akceptowalny poziom ryzyka. Jeśli Twoją decyzją będzie strategia na 10 lat, wówczas możesz pozwolić sobie na dobór bardziej ryzykownych funduszy.

Zarządzający funduszami i ich gorący zwolennicy zachęcają do takich rozwiązań. Pomnażanie pieniędzy poprzez zbiorowe inwestowanie, a do takich fundusze inwestycyjne zaliczamy są rozwiązaniem dla każdego.

Przepis, czyli pomysł aby rosło

Zmiany w przepisach dotyczących inwestowania zwarte w dyrektywie o specyficznie brzmiącej nazwie MIFID, nakazują zbadać wiedzę za zakresu inwestowania. IZFA z kolei proponuje funduszom, bankom i pośrednikom finansowym jak trzeba to zrobić.

Pytania z jakimi zmierzysz się przed rozpoczęciem szaleństwa inwestycyjnego to między innymi.

 

Jaką stratę będziesz skłonny/a zaakceptować?

Jakie są Twoje dotychczasowe doświadczenia z funduszami inwestycyjnymi?

W odpowiedzi, warto tu zauważyć, że będzie ona taka sama bez względu jak zachowuje się rynek w czasie przeprowadzania testu, otrzymasz modelową strategie inwestycji w fundusze.

A co na to TFI?

Przeglądając fact sheets lub inne materiały informacyjne towarzystw można zauważyć rekomendowane okresy na jakie proponuje się dany fundusz lub grupę funduszy. Dłuższy czas jet przypisany produktom bardziej ryzykownym. Realizowanie takiej strategii pociąga za sobą znaczne wahania kursów jednostek uczestnictwa, a co za tym idzie większe emocje wśród inwestorów.

Proponowane okresy inwestycji w poszczególne grupy funduszy:

Obligacje - od 1/2 roku do 1 roku

Mieszane - 1 roku do 3 lat

Akcji – od 3 lat do 5 lat

Powyższe założenia są standardem. Większość instytucji informuje to tym podczas spotkania z doradcą, w materiałach drukowanych lub na stronach internetowych przedstawiających poszczególne rozwiązania. Bez tej istotnej informacji, co warto podkreślić niezmiennej od zachowania się rynku. Takie same okresy są podawane w czasie hossy jak i bessy.

 

Co na to rynek?

Inwestorzy to przecież ludzie, z krwi i kości. Zachowania inwestujących, są odzwierciedleniem emocji i wiedzy, jaką dysponują w określonym czasie na rynku. Jeśli więc planujesz strategię dla siebie, warto rozważyć następujące fakty statystyczne. Są miesiące w których pieniądze szerokim strumieniem płynął do funduszy najbardziej agresywnych. W innych z kolei odpływają do bardziej bezpiecznych, gdzie inwestorzy szukają schronienia. Oznacza to reakcję części inwestujących na koniunkturę.

 

Dzięki takiemu przeniesieniu środków zrealizowana strategia przed okresem zakładanym może się zakończyć wcześniej. Jeśli przyjęty horyzont inwestycyjny był określony na 5 lat, a zysk z inwestycji osiągnął na przykład zakładane 25% w 3 roku, to przy nieokreślonej jednoznacznie sytuacji na rynku, możesz zmienić fundusz na bardziej bezpieczny. Oznacza to przeniesienie części lub całości zainwestowanych środków do innego instrumentu.

 

Kup trzymaj, czy szukanie dołków

Zdecydowanie więcej można zyskać, jeśli trafi się w dołek. Ten sposób na zwiększenie zysków polega na kupowaniu jednostek uczestnictwa funduszy w okresie, kiedy ich cena niższa. Nie lada umiejętnością jest określenie takiego okresu. Inwestorzy na całym świecie głowią nad sposobami określenia odpowiedniego czasu na takie zakupy.

 

Jeśli nie dysponujemy dostateczną wiedzą i wystarczającą ilością czasu, powyższy sposób pomnażania środków może zakończyć się stratami.

 

Bezpieczeństwo w długu, czyli obligacje pod rozwagę

W zdecydowanej większości inwestorzy postrzegają fundusze obligacji, jako jedne z bardziej bezpieczniejszych rodzai inwestycji. Tak jest, kiedy zarządzający kupują obligacje na rynku pierwotnym i trzymają je przez cały zakładany przy emisji okres. Inaczej jest, kiedy zakupy są dokonywane na rynku wtórnym. Ilość zmiennych od których zależy cena, jest zbyt duża, by zarządzający mogli wcześniej na to zareagować. Dla Twojej inwestycji może to oznaczać straty, w najlepszym wypadku mniejszy zwrot. W sprzyjającym okresie, stopa zwrotu będzie przewyższała rentowność obligacji wchodzących w skład portfeli funduszy obligacji.

 

Dla Ciebie, przepis na rosnąca inwestycję powinien być przede wszystkim Twój. Podpatrywanie innych bywa inspirujące, zwłaszcza na początku drogi. Po okresie usystematyzowania wiedzy i rosnącego doświadczenia warto szukać własnych rozwiązań.

 

Bardzo istotne elementy, jakie należy rozważyć to okres inwestycji, ryzyko jakie jesteś w stanie zaakceptować i kwoty Twojej inwestycji. W trudnych okresach lub momentach zwątpienia warto pamiętać o przyjętym horyzoncie inwestycyjnym, oraz o modelowych strategiach towarzystw funduszy inwestycyjnych. Jeśli nie przedstawiono Ci takich rozwiązań zapytaj o nie.

Licencja: Creative Commons