Chciałbym Ci pokazać do czego służy wskaźnik Sharpa. Jest to niezmiernie ważny wskaźnik, który pomoże zaoszczędzić Ci wiele tysięcy złotych i pozwoli unikać zbyt ryzykownych transakcji.

Data dodania: 2011-08-30

Wyświetleń: 2290

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jeżeli porównywałbyś dwa fundusze o takich samych stopach zwrotu, to fundusz o wyższym wskaźniku Sharpe’a miałby mniejsze ryzyko. Jeżeli zaś dwa fundusze miałyby równe ryzyka, to fundusz o większym wskaźniku Sharpe’a miałby wyższą stopę zwrotu. Wynika stąd kryterium inwestycyjne, polegające na maksymalizacji wskaźnika Sharpe’a – powinienieś wybierać fundusze inwestycyjne (akcje, portfele akcji) o możliwie najwyższym wskaźniku Sharpe’a.

Wskaźnik Sharpa to jedna z miar efektywności inwestycji. Informuje Cię on jak wzrost ryzyka przekłada się na stopę zwrotu. Im większe wartości uzyskuje dana inwestycja, tym jest ona korzystniejsza.


Współczynnik obliczany jest według wzoru:

S = (Rj - Rf) / σRj

gdzie:

S – współczynnik Sharpe’a
Rj – średnia stopa zwrotu funduszu w danym okresie
Rf – średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie
σRj -odchylenie standardowe stóp zwrotu w danym okresie

Inwestor wybierając miejsce ulokowania swoich pieniędzy kieruje się możliwym zyskiem do osiągnięcia i ryzykiem jakie towarzyszy takiej inwestycji. Wybierze on więc taką inwestycję która będzie najkorzystniejsze z tego punktu widzenia. Jeżeli dany inwestor ma do wyboru inwestycje o tym samym ryzyku, wybierze tą, która może przynieśc mu większy zysk.

Z drugiej strony, gdy inwestor ma dwie inwestycje do wyboru, która charakteryzują się identycznym możliwym zyskiem do osiągnięcia, wybierze tą, która charakteryzuje się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym. To właśnie wskaźnik Sharpa pozwala wybrać tą mniej ryzykowną inwestycję.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena