Rozwój cywilizacji jest zjawiskiem naturalnym i oczywiście pozytywnym, ale trzeba pamiętać, że ma również swoje gorsze strony. Przykładem może być cały czas rosnąca konsumpcja, która powoduje zwiększanie produkcji, a co za tym idzie, powstawanie niepokojącej ilości śmieci i odpadów. Czy możemy te skutki jakoś minimalizować?

Data dodania: 2011-07-27

Wyświetleń: 2352

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rozwiązania ekologiczne, to zagadnienie, na które w dzisiejszych czasach kładzie się, a przynajmniej powinno się kłaść, olbrzymi nacisk w szeroko rozumianym przemyśle, ale i w każdej dziedzinie życia. Z badań i  opracowań statystycznych możemy dowiedzieć się, że 90% wszystkich produktów przemysłowych staje się odpadem w czasie 6-ciu miesięcy od zakupu, a to przecież stosunkowo krótki okres czasu. Jak wiadomo większość towarów kupujemy w różnego rodzaju opakowaniach i właściwie to one w najkrótszym czasie "lądują" na wysypiskach, więc można stwierdzić, iż w procesie zaśmiecania każdy z Nas ma swój mniejszy, lub większy udział. Oprócz stałego edukowania społeczeństwa w tym zakresie, kluczową kwestią może być też konieczność wprowadzania systemowych mechanizmów, umożliwiających ograniczanie ilości składowanych odpadów i śmieci.

Jeśli chodzi o opakowania produktów, jednym z lepszych tego rodzaju rozwiązań jest z pewnością zastępowanie tych z tworzywa sztucznego, opakowaniami z tektury i papieru. Ze względu na materiały i półprodukty, z których powstają, szybciej ulegają biodegradacji, a także są łatwe do przetworzenia w procesie recyklingu. Wart podkreślenia jest również fakt, że producenci kartonów i opakowań tekturowych często sami stosują recykling odpadów bądź składują je i oddają do ponownego przetworzenia. Jest to świetny sposób na maksymalne wykorzystanie surowca a zarazem na zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych, jakimi są lasy.

O ile w przypadku przemysłu odzysk materiałów jest dość dobrze zorganizowany i coraz częściej stosowany, to w przypadku społeczeństwa jest znacznie gorzej i należy dążyć do poprawy tego stanu rzeczy. Papierowe torby zamiast foliowych i np. takie pudełka kartonowe zamiast plastikowych, to z pewnością dobry kierunek w walce z tak szybko rosnącymi górami śmieci, stwarzającymi duże i coraz większe zagrożenie dla środowiska naturalnego. Stosujmy więc ekologiczne opakowania tekturowe i kartonowe, ułatwiajmy zbiórkę i przetwarzanie odpadów poprzez ich sortowanie już we własnym gospodarstwie domowym, dbajmy o czystość środowiska nie tylko dla siebie, ale i dla Naszych dzieci oraz przyszłych pokoleń. Żyj w zgodzie z naturą i postępuj ekologicznie!

Licencja: Creative Commons
0 Ocena