Dochód - jest to miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł. Znalezienie odpowiedniego źródła dochodu jest kluczem do osiągnięcie bogactwa i zadowolenia. Ideałem jest gdy praca przynosi nam pełną satysfakcję.

Data dodania: 2011-07-14

Wyświetleń: 1818

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Mamy już portfel i konto osobiste. Teraz powinniśmy postarać się, aby mieć gotówkę do portfela lub pieniądze do przelania na konto. Powinniśmy osiągać dochody.

Dochód możemy osiągnąć z różnych źródeł:

-podejmujemy pracę – fizyczną lub umysłową (na umowę o pracę,umowę zlecenie lub o dzieło)

-zakładamy właną działalność gospodarczą

-wykonujemy tzw.wolne zawody

-pracujemy w domu

 

Tylko od nas zależy jaką formę wybierzemy,każda z nich ma swoje plusy i minusy.

 

Umowa o pracę – wykonujemy pracę dla pracodawcy w sztywnych ramach czasowych(zazwyczaj 8 godzin dziennie), ale otrzymujemy przeważnie regularne wynagrodzenie. Mamy też pewne dodatkowe przywileje i świadczenia, tj.płatny urlop,bezpłatna opieka medyczna.

 

Umowa zlecenie – wykonujemy pracę lub inne czynności na rzecz zleceniodawcy. Ramy czasowe nie są w tym przypadku tak bardzo sztywne. Wynagrodzenie otrzymujemy po wykonaniu zlecenia,opiekę medyczną mamy, ale nie mamy urlopu.

 

Umowa o dzieło – wykonujemy czynności, które tworzą pewną całość, np.malujemy mieszkanie. Po pomalowaniu tegoż mieszkania za nasze dzieło otrzymujemy zapłatę.

 

Własna działalność gospodarcza – w tym przypadku mamy pełną swobodę jeśli chodzi o czas pracy,sami sobie jesteśmy szefem, ale ponosimy pełne ryzyko związane z naszą działalnością, np.mamy pomysł, wydaje się nam bardzo dobry,inwestujemy pieniądze(swoje lub pożyczone), a rynek nie przyjął naszego pomysłu i tracimy pieniądze lub zostajemy z towarem na który nie chętnych.

 

Wykonywanie wolnego zawodu – najtrudniejsze do jednoznacznego zdefiniowania, zacytuję tu określenie encyklopedyczne:

-po pierwsze, każdy mieć będzie swobodny dostęp do wykonywania zawodu, warunkowany tylko talentami i kwalifikacjami;

-po drugie, mieć będzie następnie rzeczywistą możliwość wykonywania swojego zawodu

-po trzecie, nie będzie przy wykonywaniu zawodu poddany rygorom podporządkowania, które charakteryzują świadczenie pracy.

 

Pracujemy w domu – według mnie to również jest wykonywanie wolnego zawodu, możemy być chałupnikami i wykonywać drobne usługi dla osób trzecich,możemy do tego używać różnych narzędzi własnych jak i innych osób. Bardzo często wykorzystywany jest także komputer i internet, wtedy mówimy o ebiznesie.

 

Podatawowymi kryteriami wyboru są nasze predyspozycje i kwalifikacje. Ideałem jest tak wybrać pracę i w takiej formie, aby przynosiła nam satysfakcję z wykonawanych czynności oraz odpowiednie wynagrodzenie.

 

 

 

Licencja: Creative Commons
2 Ocena