Świadczenie usług agroturystycznych turystom, to dla każdego gospodarza wielki zaszczyt  i ciągłe wyzwanie. Aby zaspokajać rosnące potrzeby agroturysty, gospodarz musi wykazywać się wyjątkową pomysłowością, jak i sprytem, ponieważ konkurencja w tej branży dynamicznie sie rozwija, a co najciekawsze, to nigdy nie śpi.

Data dodania: 2011-03-27

Wyświetleń: 2004

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Usługi turystyczne to wszelkie usługi świadczone turystom. Ustawodawca definiuje usługi turystyczne, jako „usługi przewodnickie (przewodników turystycznych), usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych).

Specyficznym podmiotem świadczącym usługi na wsi jest gospodarstwo agroturystyczne, które organizuje pobyt turystom przez rodzinę we własnym gospodarstwie domowym użytkującym gospodarstwo rolne. Gospodarstwo agroturystyczne świadczy w swoim obrębie usługi turystyczne, takie jak: usługi noclegowe, żywieniowe, rekreacyjno-sportowe i kulturalne. Poprzez umożliwie­nie turystom bezpośredniego kontaktu z funkcjonującym gospodarstwem rol­nym (lub równoważnym, tj. ogrodniczym, rybackim) oraz uczestnictwo w życiu rodziny umożliwia im bycie w środku życia wsi, a nie tylko jego obserwacje zewnętrzne. Jednocześnie pobyt w gospodarstwie agroturystycznym umożliwia turyście wyzbycie się poczucia alienacji społecznej i anonimowości .

Obecność turystów w gospodarstwie rolnym i na terenie wsi pobudza działania gospodarzy na rzecz poprawy czystości i estetyki, podnosząc jakość życia samych mieszkańców. Gospodarz ten troszczy się nie tylko o wygląd domostwa, ale także zastanawia się nad dodatkowymi usługami dla swoich gości. Nocleg i wyżywienie nie wystarczają już ciekawemu turyście. Zaczyna więc tworzyć dodatkowe usługi, które będą stanowić usługę towarzyszącą w jego ofercie pobytowej. Usługi, które mogą być świadczone przez osoby prowadzące działalność agroturystyczna możemy podzielić na :

-        noclegi (w oddzielnym domu, oddzielnym mieszkaniu, pokoju z własną łazienką, pokoju i dzielonej z innymi gośćmi lub domownikami łazienki;

-        wyżywienie (całodzienne lub wybrane posiłki);

-        usługi przewodnickie (koniem, traktorem, pieszo);

-        wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego;

-        przechowywanie przyczep kempingowych, sprzętu sportowego, głównie wodnego po sezonie;

-        opieka nad dziećmi turystów;

-        kontakt ze zwierzętami gospodarskimi (nie tylko jazda konna, ale i karmienie
i czyszczenie konia, podbieranie jajek i itp.);

-        nauka rzemiosła ludowego (możliwość własnoręcznego wyplecenia kosza czy utkania kilimu, który później jest namacalną pamiątką z pobytu w gospodarstwie);

-        możliwość robienia przetworów domowych z owoców i warzyw (często w sposób charakterystyczny dla danego regionu);

-        zbieranie i przetwarzanie owoców runa leśnego;

-        uczestnictwo w pracach polowych;

-        możliwość obserwowania unikalnych gatunków roślin i zwierząt (w przypadku gospodarstw położonych na obszarach chronionych lub w pobliżu rezerwatów).

Istotnym czynnikiem niematerialnym wyróżniającym każda usługę powinna być gościnność. Polskie przysłowie „Gość w dom, Bóg w dom”, sławione w wielu utworach Mickiewicza, przypomina nam o polskiej gościnności zaścianków, gdzie nawet otwarte wrota zapraszały wędrowca do odwiedzenia gospodarstwa.

Podsumowując, usługi agroturystyczne będą przynosić gospodarstwu dochód, pod warunkiem, że będą stu procentach trafiać w potrzeby klienta.

Licencja: Creative Commons