Artykuł dotyczący doradców podatkowych, ich uprawnień, wiedzy, możliwości oraz przewagi nad księgowymi. Zapraszamy do lektury artykułu. Zawiera on wiele przydatnych informacji.

Data dodania: 2011-02-22

Wyświetleń: 2910

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Od roku 1989 każdy podatnik ma obowiązek samodzielnego obliczania podatku. Wcześniej obowiązek ten spoczywał na administracji podatkowej. Zmiana oznacza, iż podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosić za swoje czyny odpowiedzialność. Z pomocą mogą przyjść podatnikowi doradcy podatkowi.
Doradca podatkowy jest wolnym zawodem zaufania publicznego. Doradztwo podatkowe regulowane jest ustawą, a wykonywane może być jedynie przez osoby fizyczne znajdujące się na liście doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych lub osoby prawne  znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Kandydaci na doradców podatkowych podchodzą do egazminu państwowego, składającego się z 2 części (pisemnej i ustnej). Zdanie egzaminu jest warunkiem koniecznym w celu wykonywania czynności doradcy podatkowego. Każdy podmiot wykonujący takie czynności bez uprawnień podlega karze grzywny.
Zawód doradcy podatkowego nie jest w Polsce znany i często utożsamiany jest z biurem rachunkowym. Ma on jednak dużo większe uprawnienia. Czynności, które może wykonywać jedynie doradca podatkowy to m.in. udzielanie porad dotyczących obowiązku podatkowego, prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządznie deklaracji podatkowych. Doradcy podatkowi mogą występować jako pełnomocnik w sprawach związanych z obowiązkiem podatkowym. Doradcy podatkowi są również uprawnieni do świadczenia usługi prowadzenia księgi rachunkowej. Doradcy podatkowi mogą również przeprowadzić audyt finansowy w firmie.
Doradcy podatkowi zobowiązani są do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. 
Doradcy podatkowi potrafią nieraz uchronić od kłopotów. Klienci nie są z reguły świadomi swoich praw i obowiązków. Doradca podatkowy może zapewnić pełną obsługę w zakresie rachunkowości oraz podatków. Szczególnie przydatny może okazać się dla przedsiębiorców gubiących się w gąszczu przepisów.

Licencja: Creative Commons