0 głosów

Czym powinno się kierować wybierając III filar...? Co tak naprawdę decyduje o poziomie naszych oszczędności w III filarze...? Przed podjęciem tej dość ważnej decyzji w naszym życiu warto przyswoić sobie kilka informacji

Po ostatnich wydarzeniach związanych ze zmianami w II filarze (OFE), chyba nikt nie ma już wątpliwości, że państwo nie zapewni nam emerytury. W związku z tym większość osób rozsądnie podchodzących do swoich finansów i przyszłości finansowej zaczyna się zastanawiać jak wybrać III filar - produkt który ma zapewnić dostatnie życie w przyszłości. Wokół oszczędzania związanego z produktami III filarowymi narosło sporo mitów. Niektórzy myślą że do III filaru zalicza się wyłącznie Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Tak naprawdę do rozwiązań III filarowych zaliczyć można każdy instrument finansowy pozwalający na bezpieczne i skuteczne pomnażanie kapitału. W związku tym do instrumentów takich oprócz powyżej wymienionych zaliczyć możemy również: akcje, fundusze inwestycyjne, obligacje, konta oszczędnościowe i lokaty, a także polisy Unit-linked będące III filarowymi programami systematycznego oszczędzania.

Pamiętajmy jednak że nie każdy z III filarowych instrumentów finansowych wymienionych powyżej będzie dobry dla każdego. Przykładowo aby zapewnić sobie emeryturę poprzez odkładanie przeznaczonych na III filar środków na lokacie bądź koncie oszczędnościowym, należałoby odkładać 30-40% swojego wynagrodzenia. Dobrym rozwiązaniem III filarowym mogą być inwestycje w akcje - pod warunkiem że znamy się na rynku kapitałowym i analizie spółek.

Po wpisaniu w google frazy III filar, na pewno znajdziemy wiele ciekawych ofert - zarówno tych korzystnych jak i mniej korzystnych .Zanim dokonamy wyboru, warto jednak poczytać o tym czym się powinno kierować wybierając III filar. Najwięcej przydatnych informacji znajdziemy na forach internetowych dużych serwisów czy stronach takich jak strona jak wybrać III filar.

Licencja: Creative Commons