Do niedawna przepisy BHP nie były zbyt restrykcyjnie przestrzegane w firmach.  Zaostrzają się  jednak normy i forma kontrolowania oraz egzekwowania przestrzegania przepisów BHP przez pracodawców, jak i pracowników tych przedsiębiorstw.

Data dodania: 2010-09-08

Wyświetleń: 4105

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Coraz popularniejszym sposobem na uatrakcyjnienie szkolenia staje się produkcja filmów BHP. Filmy szkoleniowe stanowią już nie tylko uzupełnienie szkolenia, lecz często są traktowane jako główny materiał szkoleniowy, który poprzez swój dynamiczny, zapadający w pamięci przekaz i atrakcyjną formą trafia idealnie do uczestników szkolenia.

BHP czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to sprawy na tyle ważne, że poświęcono im w Kodeksie pracy cały dział dziesiąty. Przepisy te mają za zadanie chronić zdrowie i życie pracownika przed negatywnymi skutkami świadczenia pracy.

Wiele firm na dzień dzisiejszy chwali się swoimi osiągnięciami w zakresie Bezpiecznej Higienicznej Pracy, a  dla wielu właścicieli jest to elementem wyższości danej firmy nad innymi, gdyż firma przestrzegająca BHP jest postrzegana jako  szanująca pracowników, dbająca o ich zdrowie i bezpieczne warunki pracy. Nie każdy pracodawca może pochwalić się takim osiągnięciem, bo wielu z nich w ramach oszczędności nagina, łamie lub nie stosuje zasad BHP oraz nie przestrzega ich wśród swoich pracowników.

Z ostatnich badań przeprowadzonych w firmach szkoleniowych wynika, że najpopularniejszymi materiałami szkoleniowymi są nadal standardowe prezentacje. Dla uatrakcyjnienia szkolenia częstym zabiegiem jest także zapraszanie gości (specjalistów ds. bhp, inspektorów pracy), którzy na konkretnych przykładach wypadków przy pracy omawiają przepisy i zasady bhp obowiązujące w danym zakładzie pracy. I tu z pomocą przychodzą właśnie filmy instruktażowo-szkoleniowe, które stanowią znakomitą pomoc w samokształceniu kierowanym, na kursach, szkoleniach czy wykładach.

Zobaczmy klasykę tego gatunku: film ukazujący potencjale zagrożenia wynikające z braku uwagi operatora wózka widłowego, który może posłużyć jako materiał szkoleniowy BHP, choćby ze względu na to, iż zapada głęboko w pamięć kursanta…

Specjaliści BHP, którzy korzystają z filmów narzekają na ich drętwotę, małą atrakcyjność warsztatową i często brak aktualności w stosunku do stanu prawnego. Żyjemy w czasach kultury obrazkowej. Tymczasem popyt na takie filmy jest znikomy, a oferta najczęściej nie spełnia oczekiwań. I koło się zamyka.  Część z nich dysponuje własną kamerą i nagrywa sytuacje ze swojego zakładu, inni korzystają z prezentacji multimedialnych…

 

Takie rozwiązania mają swoje zalety, zwłaszcza pierwsze z nich, ale filmy szkoleniowe mają do spełnienia szczególne zadania i wcale nie muszą być mało atrakcyjne.

Reasumując, dlaczego warto wdrażać systemy zarządzania BHP?

1. Zgodnie z przepisami prawa, obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie kompleksowej działalności profilaktycznej, obejmującej ocenę ryzyka zawodowego i stosowanie najlepszych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników środków ochrony, a także szkolenie i informowanie pracowników oraz konsultowanie z nimi działań dotyczących BHP.

2. W zakładach wdrażających systemy zarządzania BHP zmniejsza się na ogół nie tylko liczba wypadków przy pracy, ale również maleje absencja chorobowa pracowników.

3. Jest rzeczą udowodnioną, że jeżeli w wyniku wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zmniejszą się wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych i poprawią się warunki pracy, poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wpływa z kolei korzystnie między innymi na:

ograniczenie strat, powstających w wyniku braku bezpieczeństwa

poprawę jakości i zwiększenie wydajności pracy dzięki zwiększonemu zaangażowaniu pracowników zarówno w problemy bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i w problemy produkcji

poprawę wizerunku przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności.

4. Wdrożenie systemu zarządzania BHP przyczynia się również do stworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku i ułatwia zawieranie umów z partnerami, u których takie systemy już funkcjonują.

Przypisy:

Kjellen U., Boe K., Hagan. (1997) Economic effects of implementing internal control of health, safety and environment: a retrospective study of an aluminum plant. Safety Science, vol. 27, 2/3.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena