Profil Użytkownika

Transmisja online z VI Konferencji Ewaluacyjnej

Rodzaj: Wiedza

13-14 grudnia 2010 r.  zapraszamy na transmisję online z VI Konferencji Ewaluacyjnej organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Transmisja zostanie zrealizowana przez TVIP i dostępna będzie pod adresem: www.ewaluacja.gov.pl/transmisja

Transmisje online TVIP – siła komunikacji online

Rodzaj: Wiedza

Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy wiąże się z wdrożeniem właściwych technologii oraz z udoskonalaniem istniejących rozwiązań. Według opinii organizatorów wydarzeń transmisje internetowe są skutecznym narzędziem komunikacyjnym. Wzmacniają pozycję i prestiż firmy oraz odgrywają dużą rolę w budowaniu oglądalności wydarzenia.

Wideo marketing usług bankowych

Rodzaj: Wiedza

Marketing usług bankowych to działalność mającą na celu poznanie potrzeb rynku i klientów, pozyskanie ich, utrzymanie jako stałych odbiorców usług danego banku, a także kształtowanie ich postaw dostosowanych do zmieniających się sytuacji rynku usług finansowych.