CV analizowane jest zwykle pod kątem treści i formy graficznej, jaką wybrał kandydat ubiegający się o dane stanowisko. Życiorys NIE musi zmieścić się w jednej stronie A4, a powinien zawierać informacje dotyczące:

Data dodania: 2010-06-30

Wyświetleń: 2590

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

- danych osobowych
- wykształcenia
- przebiegu kariery zawodowej
- przebytych szkoleń, certyfikatów
- poziomu znajomości języków obcych
- zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, które muszą znaleźć się w życiorysie zawodowym to: imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy. Warto wpisywać w adresie miejsce zamieszkania, a nie zameldowania, jasno sugerując pracodawcy, że interesuje nas konkretna lokalizacja. W rubryce dane osobowe dobrze jest umieścić adres e-mail. Jeśli pracodawca będzie miał trudności z nawiązaniem kontaktu telefonicznego, ma możliwość skontaktowania się z kandydatem do pracy drogą elektroniczną. Adres e-mail kandydata powinien spełniać standardy biznesowe, bowiem wiele mówi o kandydacie aplikującym na dane ogłoszenie. Lepiej wysłać aplikację z adresu [email protected] .pl niż przykładowo [email protected] .pl
W CV nie muszą znaleźć się dane dotyczące: daty i miejsca urodzenia, narodowości, imion czy zawodów rodziców, znaków zodiaku, stanu cywilnego czy rodzinnego.

Wykształcenie należy opisywać podając daty rozpoczęcia i ukończenia danego etapu edukacji. W tej rubryce umieszczamy nazwy szkół, kierunki kształcenia oraz tytuł, jaki uzyskaliśmy kończąc daną szkołę. Osoby z krótkim stażem zawodowym (do 2 lat) lub bez doświadczenia zawodowego mogą pochwalić się średnią ocen lub podać tytuł pracy dyplomowej.

Opisując przebieg kariery zawodowej pamiętajmy, że w CV obowiązuje tzw. odwrotna chronologia, czyli ostatnie doświadczenia zawodowe opisujemy w rubryce jako pierwsze. Przedstawiając pracodawcy kolejne miejsca zatrudnienia podajemy: nazwę firmy, dla której pracowaliśmy, nazwę stanowiska, zakres obowiązków. Jeśli firma nie jest dobrze rozpoznawalnym na polskim rynku pracodawcom warto po krótce opisać profil jej działania. Na przykład: ABC Doradztwo sp. z o.o. - firma świadcząca usługi optymalizacji procesów biznesowych dla sektora publicznego itp. Taka forma zapisu ułatwi pracodawcy podjęcie decyzji o tym, czy doświadczenia kandydata wpisują się w wymagania danego stanowiska. Zakres obowiązków powinien odzwierciedlać działania, które podejmowaliśmy. Warto unikać generalizowania w rodzaju: „sprzedaż", „obsługa klienta" etc. Jeśli na przykład zajmowaliśmy się sprzedażą produktów spożywczych, warto dodać w zakresie obowiązków informację o tym, z jakimi klientami mieliśmy do czynienia. Lepiej będzie postrzegany zapis w rodzaju: „sprzedaż produktów spożywczych" w kanale tradycyjnym (sklepy detaliczne, podhurt, hurt, lokalne sieci sprzedaży). Niezwykle ważna jest szczerość w przekazywaniu inforamacji o datach rozpoczęcia i zakończenia współpracy z poszczególnymi pracodawcami. Jeśli w historii zatrudnienia wystąpiła przerwa korzystniej jest ją pokazać w CV niż próbować ukrywać.

W CV nie musimy umieszczać informacji o wszystkich przebytych szkoleniach. Warto skupić się na tych najistotniejszych w kontekście stanowiska, na które aplikujemy. Podczas przygotowywania CV pamiętajmy,że zgodnie z polityką szkoleniową większości firm pracownicy biorą udział w szkoleniach aby wykształcić lub podnieść kompetencje, których im brakuje. Warto pisać o certyfikatach i uprawnieniach, które poświadczałyby wykształcenie konkretnych umiejętności lub chęć rozwoju w danym kierunku. Przykładami mogą być uprawnienia biegłego rewidenta czy certyfikaty potwierdzające znajomość metodologii zarządzania projektami.

Podając w CV informacje o poziomie znajomości języków obcych unikajmy określeń w rodzaju: komunikacyjny (poprawne sformułowanie to komunikatywny), turystyczny, bierny etc. Najtrafniejsze określenia to: biegły, bardzo dobry, dobry, komunikatywny, podstawowy. Jeśli znamy także język specjalistyczny danej branży (np. medyczny, prawniczy) możemy umieścić tę dodatkową informację. Unikajmy chwalenia się znajomością wielu języków w stopniu podstawowym.

Każdy życiorys powinien zawierać klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)."

W CV warto (aczkolwiek nie jest to obowiązkowe!) umieścić zdjęcie. Powinno mieć formę zdjęcia biznesowego, „legitymacyjnego". Unikajmy umieszczania zdjęć z wakacji czy imprez towarzyskich. Jeśli aplikujemy na stanowisko handlowca zdjęcie za dużym biurkiem z telefonem komórkowym i laptopem nie zostanie najkorzystniej odebrane przez pracodawcę.

Dobrze jest także umieścić informacje o swoich zainteresowaniach. Muszą być prawdziwe, tak abyśmy zapytani o hobby potrafili udzielić odpowiedzi na pytania pracodawcy. Pytania o zainteresowania, które pojawiają się w trakcie rozmów z pracodawcami głównie mają na celu sprawdzenie wiarygodności kandydata. Oczywiście wielu pracodawców podejmuje próby interpretacji zainteresowań w kontekście wymagań danego stanowiska, natomiast nie należy przeceniać tego typu działań.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena