Zgodnie z polskim prawem, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy powinny być regularnie realizowane w zakładach pracy, w biurach, w szkołach. Ustawodawca wychodzi ze słusznego założenia, że każdy człowiek powinien wiedzieć jak uratować komuś życie.

Data dodania: 2010-03-01

Wyświetleń: 5538

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Do obowiązku, który stawia Kodeks Pracy, wielu pracodawców podchodzi z umiarkowanym zaangażowaniem, organizując możliwie jak najkrótsze - np. godzinne - szkolenia. Tymczasem jeśli zdarzy się wypadek - ktoś na przykład straci przytomność na skutek zawału serca lub dozna urazu - tylko dobrze przeszkolony personel, będzie mógł szybko zareagować i być może uratować życie. Jak zorganizować dobre szkolenie z pierwszej pomocy?

W szkoleniu - przede wszystkim - powinni brać udział wszyscy zainteresowani tematem lub najlepiej cały personel firmy. Delegowanie zaledwie kilku osób do udziału w kursie, powoduje, że w sytuacji wypadku, tych kilka przeszkolonych osób będzie mogło liczyć tylko na siebie. Tymczasem wsparcie świadków zdarzenia, mogłoby okazać się nieocenione. Ratownictwo możemy bowiem nazwać sportem drużynowym - nigdy pierwsza pomoc nie będzie tak skuteczna, jak w zdarzeniu, w którym działa zgrany zespół.

Czas szkolenia, które może przygotować do skutecznej reakcji na zagrożenie życia, to - jak pokazuje praktyka - minimum 4 godziny zegarowe. Ograniczanie czasu kursu do 2 lub 3 godzin, nie generuje dużych oszczędności, a zawsze będzie wiązać się z faktem, że pewne tematy nie zostaną poruszone i o niektórych ważnych zagadnieniach uczestnicy nie zdążą porozmawiać. Cztery godziny spotkania to minimum, z którego nie warto rezygnować. Efektywność szkolenia - przy takim zakresie czasowym - może podnieść rozesłanie jeszcze przed kursem materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki.

Kurs powinien byc przeprowadzony przez profesjonalistów. W polskim prawie kwesti akto może uczyc pierwszej pomocy nie jest do końca sprecyzowana. Z luki tej korzystają osoby, które po krótkich kursach, rozpoczynają działalność szkoleniową. Dlatego wybór konkretnej firmy szkoleniowej powinien być poprzedzony sprawdzeniem kwalifikacji kadry. Najlepiej, by prowadzący był ratownikiem medycznym z wyższym wykształceniem lub lekarzem, a zarazem - to ważne - posiadał przygotowanie instruktorskie w zakresie pierwszej pomocy. Umiejętności dydaktyczne i znajomośc standardów szkoleniowych w ratownictwie są niezbędne do przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia. Uznane certyfikaty instruktorskie wydaje m.in. Emergency First Response, Europejska Rada Resuscytacji, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Dobry kurs powinien być SKUTECZNY. To oczywiste. Aby był skuteczny, musi zawierać dużą ilość ćwiczeń. Tylko wielokrotne powtórzenie pewnych czynności, daje pewność, że w realnej sytuacji zagrożenia życia podejmiemy właściwe działanie. Dlatego przed wyborem szkolenia warto zapoznać się z oferowanym programem. Profesjonalny kurs w firmie - zgodnie ze światowymi standardami - obejmuje nie tylko ćwiczenia na fantomach, ale także ćwiczenia z udziałem pozorantów oraz nabywanie umiejętności obsługi AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny).

Kurs powinien zakończyć się wydaniem odpowiednich certyfikatów. Dobrze, by były one honorowane na całym świecie i rozpoznawalne na wszystkich kontynentach - jest to szczególnie ważne przy firmach działających na rynkach miedzynarodowych.

Uczestnicy powinni być objęci po kursie pomocą merytoryczną, w razie gdyby pojawiły się wątpliwości i pytania. Dobry instruktor będzie do dyspozycji, by na te pytania odpowiedzieć. Warto też, by firma, która zamówiła szkolenie, mogła liczyc na pomoc przy zaopatrzeniu biura, hal produkcyjnych itp. w stosowny sprzet do udzielania pomocy - apteczki, gaśnice, defibrylatory.

Warto wreszcie upewnić się czy ośrodek szkoleniowy, z którym chcemy podjąć współpracę, ma międzynarodową akredytację. Akredytacja poświadcza wysoki poziom merytoryczny, odpowiednie kwalifikacje kadry i spełnianie międzynarodowych standardów. Jednym z europejskich ośrodków akredytujących jest First Aid Certification Centre of London. Sprawdzone firmy otrzymują certyfikat na okres 1 roku. 

Zwrócenie uwagi na tych kilka elementów, pozwoli wybrać firmę, która przeprowadzi dla naszych pracowników szkolenie profesjonalne i skuteczne. Jeżeli do tego instruktor będzie miał jeszcze pomysł na to, jak zatrzymać uwagę słuchaczy i zaangażowac ich w ćwiczenia - obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy może niespodziewanie przynieść także wymiar integracyjny dla pracowników w firmie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena