W 2007 roku liczba abonentów korzystających z sieci FTTH/FTTB (ang. Fiber To The Home/Building) wynosiła około 16 milionów. W 2008 roku liczba użytkowników wzrosła o ponad 30%, w tym przewiduje się wzrost o kolejne 40%!

Data dodania: 2009-12-21

Wyświetleń: 2448

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Najwięcej abonentów sieci FTTH/FTTB znajduje się w Azji. W 2008 roku 78% domowych instalacji światłowodowych znajdowało się na tym kontynencie. Rynek europejski ma zaledwie 5% udziału w rynku.


Firmy analityczne szacują, że z końcem 2011 roku około 16 milionów domów w Europie będzie podłączone do FTTH/FTTB - będzie to około 8% wszystkich mieszkań. To ambitne zamierzenie kontrastuje z wynikami, jakie już pod koniec 2008 roku miały Korea Południowa - 45% domów podłączone do FTTH/FTTB, Japonia - 25%, Tajwan - 12%.


Nasycenie FTTH na poziomie wyższym niż 1% miały jeszcze: Szwecja, Norwegia, Słowenia, USA, Islandia, Dania, Andora, Holandia, Finlandia, Singapur, Litwa, Chiny, Włochy, Estonia, Rosja, Łotwa. Ciekawe jest, że brak na tej liście: Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Odważną politykę w zakresie budowy sieci światłowodowych prowadzi Słowacja, która w tym roku awansowała do grupy 20 państw z najlepiej rozwiniętą infrastrukturą w tym zakresie.


Penetracja FTTH/FTTB na rynku amerykańskim wynosi około 5%, najbardziej rozwiniętą usługą, opartą o FTTH, jest FIOS (Fiber Optic Service). Verizon, operator FIOS, ma około 3 miliony abonentów swojej usługi.


W Chinach penetracja FTTH/FTTB wynosi obecnie 1,9%. Jednak tempo wzrostu jest tak szybkie (około 80% rocznie), że raport FTTH Councils of Asia‐Pacific zapowiada, iż w ciągu 2 lat Chiny zajmą pierwszą pozycję w liczbie instalacji FTTH/FTTB.

W Azji i USA rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej stanowi jeden z najważniejszych elementów walki z kryzysem, w Europie problem rozwoju nowoczesnych technologii dostrzeżono już w 2000 roku. Powstała wtedy Strategia Lizbońska - plan rozwoju dla Unii Europejskiej na lata 2000-2010, który zakładał, że w ciągu tych lat UE stanie się najszybciej rozwijającym się i najbardziej konkurencyjnym regionem na świecie, w efekcie dogoni gospodarkę amerykańską. Niestety Europie nie udało się wyprzedzić USA, natomiast została wyprzedzona przez państwa azjatyckie.


To zmobilizowało Europejczyków do intensywniejszych wysiłków, niedawno rozpoczęto prace nad strategią "UE 2020", która zastąpi obowiązujący do 2010 roku unijny program wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (Strategia Lizbońska). Główna przesłanka tego projektu to: "bardziej inteligentna i ekologiczna, oparta na wiedzy gospodarka rynkowa".
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie nowej strategii, czeka na uwagi i propozycje nadsyłane drogą elektroniczną na adres [email protected] do 15 stycznia 2010. Na ich podstawie opracuje szczegółową propozycję, którą przedstawi do akceptacji szefom państw i rządów na szczycie w marcu 2010 roku.

Od tak szerokich konsultacji światłowodów nie przybędzie, ale za to dzięki nowej strategi przynajmniej przyszłość będzie świetlana.

Świat buduje sieci optyczne - Europa przyjmuje strategie

Zasięg systemów światłowodowych
(źródło: Wikipedia)

Licencja: Creative Commons
0 Ocena