Zmiany i Kryzysy Geologiczne

Rodzaje treści
Okres
Trzęsienia Ziemi

Trzęsienia Ziemi

Trzęsienia ziemi są jednym z najpotężniejszych i najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych, które mogą spowodować znaczne straty materialne i ludzkie. Są one wynikiem działania sił tektonicznych w skorupie ziemskiej. Skala tych zjawisk może być trudna do pojęcia, ale zrozumienie mechanizmów, które je powodują, jest kluczowe dla minimalizacji ich skutków.