Profil Użytkownika

Kilka słów o mnie

Jestem doktorem nauk technicznych.

Moja praca to

Jestem doktorem nauk technicznych. Stopień naukowy zdobyłem, przygotowując rozprawę z zakresu hydrogeologii i ochrony wód. Do niedawna zajmowałem się dydaktyką na wyższych uczelniach z zakresu turystyki i rekreacji, jako adiunkt. Niestety brak naboru studentów uniemożliwił mi kontynuację tej pracy. Aktualnie, w ramach powrotu do tej czynności na jakiejś wyższej uczelni, wydaję habilitacyjne artykuły naukowe z zakresu atrakcji geoturystycznych obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wieluńskiej, a także południowo-zachodniego obrzeżenia tej pierwszej krainy geograficznej, w oparciu o zebraną dokumentację fotograficzną i tym samym poczynione obserwacje terenowe i przegląd literatury. Dodatkowo czyniłem badania naukowe pod tym samym kątem na Ziemi Świętokrzyskiej oraz w całym pasie Wybrzeża Bałtyku po polskiej stronie. Postawiłem na ocenę atrakcyjności geoturystycznej danej krainy geograficznej, czyli na jej waloryzację geoturystyczną. Wyniki tej analizy odnoszę także do frekwencji turystów w muzeach i jaskiniach danej krainy. Zamierzam dokonać próby porównania ich także ze stopniem rozwoju bazy noclegowej na analizowanych obszarach, w oparciu o dane statystyczne. Wydałem też artykuły na temat zabytkowych kopalń węgla kamiennego na Górnym i Dolnym Śląsku. Dołożę starań, by za 2 lata, tj. do końca 2023 obronić habilitację i faktycznie powrócić na jakąś uczelnię państwową, jako już pracownik samodzielny. Ale tak, czy owak jestem gotów na podjęcie współpracy z Państwem. Pozwalam sobie także przesłać aktualne cv.

Moje zainteresowania

Interesuję się turystyką górską: pieszą i narciarską oraz krajoznawstwem i fotografiką. Staram się podróżować po Europie, na ile jest to możliwe.

Moja oferta

Wykłady i/lub konferencje z sesjami zdjęciowymi z zakresu atrakcji geoturystycznych Polski i świata.

Po Artelis spodziewam się…

Jestem gotów na współpracę z Państwem, tj. z „Artelis.pl” w zakresie współtworzenia i prowadzenia redakcji kategorii "Nasza Planeta" oraz publikacji informacyjnych wersji moich wybranych prac naukowych. 

Lubię gdy...

Lubię, gdy ludzie interesują się tymi poszczególnymi atrakcjami geoturystycznymi i są ciekawi wielu szczegółów z nimi związanych.

W ludziach cenię...

Cenię w ludziach empatię i duże zainteresowanie moimi zagadnieniami.

Pokaż więcej
“Królowa Luiza” (“Queen Louise”) Adit in Zabrze

“Królowa Luiza” (“Queen Louise”) Adit in Zabrze

 “Królowa Luiza” (“Queen Louise”) Adit in Zabrze - a Post-Industrial Geotouristic Attraction of the Upper Silesian Coal Basin (USCB)

A b s t r a c t :  The “Królowa Luiza” (“Queen Louise”) Adit in Zabrze is a complex created on the basis of original, historic buildings and excavations connected with each other since time immemorial, the former “Queen Louise” Coal Mine and drainage Main Key Hereditary Adit. 

Profil

Maciej Dzięgiel

Pracownik Naukowy
Napisz wiadomość

Jestem doktorem nauk technicznych.

Artykułów:
3
Kod partnerski:
/p:229441

Dołączył:
2021-10-14 22:45:34
Województwo:
Małopolskie

Ostatnie logowanie:
26-04-2022