Notatka informacyjna o mym najnowszym artykule w "Geotourism". 

Data dodania: 2021-11-04

Wyświetleń: 458

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

NOTATKA PRASOWA - INFORMACYJNA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Najnowszy artykuł o zabytkowych kopalniach Górnego Śląska

Zobacz artykuł w czasopiśmie GeoTurism 

Powyższe opracowanie zrodziło się w ramach rozpowszechnienia wiedzy na temat dziedzictwa przemysłowego rozwiniętego w bardzo szerokim zakresie na Wyżynie Śląskiej, przede wszystkim na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, gdzie pod koniec XX w., w wyniku transformacji ustrojowej, polegającej na przeobrażeniu gospodarki socjalistycznej w wolnorynkową, nastąpił upadek przemysłu ciężkiego, obejmującego zasadnicze kopalnie węgla kamiennego tego obszaru. Bo dalsza eksploatacja tego surowca energetycznego stała się nieopłacalna.

Powyższy fakt dotyczy poruszanej w artykule najstarszej górnośląskiej kopalni węgla kamiennego „Królowa Luiza” i odwadniającej ją Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu oraz kopalni węgla kamiennego „Paryż” w Dąbrowie Górniczej, której fragment zaadaptowano na ćwiczebną kopalnię węgla kamiennego „Sztygarkę”. Zakłady te zostały zamknięte w latach 90. XX w., a kopalnia węgla kamiennego „Guido” w Zabrzu oraz rud srebronośnych w Tarnowskich Górach, wraz z odwadniającą ją sztolnią „Czarnego Pstrąga” zakończyły działalność znacznie wcześniej, bo już w pierwszej połowie XX w., z racji wyczerpania się zasobów złóż tych kopalin. Jednakże, władze lokalne, przy współpracy z licznymi organizacjami lokalnymi i międzynarodowymi postanowiły, przynajmniej fragmentarycznie zagospodarować te zabytkowe kopalnie dla celów turystyki poprzemysłowej i geologicznej, udostępniając niektóre ich dawne wyrobiska górnicze do zwiedzania.

Dzięki powyższemu, popularność tej gałęzi turystyki na Górnym Śląsku wzrosła do tego stopnia, że Zabrze stało się stolicą Europejskiego Centrum Turystyki Industrialnej. Główny rozwój dziedzictwa przemysłowego na Górnym Śląsku przypadł na drugą dekadę XXI w. W chwili obecnej turystyka poprzemysłowa stanowi jedno z głównych źródeł utrzymania dla powyższych miast.

Frekwencja zwiedzających te nowe obiekty poprzemysłowe rośnie bardzo szybko, szczególnie w zabytkowej kopalni srebra i sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach, ale w obiektach zabrzańskich również. Dzięki powyższym zabiegom władz lokalnych dawne kopalnie udostępnione do zwiedzania na Górnym Śląsku mają duże szanse także na utworzenie w nich geoparków, co znacznie spopularyzowałoby te obiekty w Polsce i na świecie, a także umożliwiło wymianę doświadczeń w powyższym zagadnieniu.

Zobacz artykuł w czasopiśmie GeoTurism 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena