Wyląduj bezpiecznie w Google Cloud. Tak można by w skrócie zachęcić do stworzenia landing zone, czyli struktury organizacyjnej i technologicznej w ramach Google Cloud, która zapewnia zintegrowane i zarządzane środowisko dla migracji i pracy w chmurze. Landing zone jest zalecaną przez ekspertów Google Cloud konfiguracją środowiska chmurowego, pozwalającą na bezpieczne korzystanie z Google Cloud.

Data dodania: 2023-09-18

Wyświetleń: 56

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Landing zone - dlaczego warto zrealizować podczas migracji do chmury

Jedną z jej kluczowych cech jest zapewnienie znormalizowanej podstawy do hostowania obciążeń w chmurze. Pozwala to na wdrażanie najlepszych praktyk i kontrolę bezpieczeństwa we wszystkich projektach i środowiskach. W skrócie, Landing zone pomaga organizacjom rozpocząć korzystanie z Google Cloud, udostępniając zestaw wstępnie skonfigurowanych zasobów i najlepszych praktyk.

Kompleksowe rozwiązania w ramach Landing zone

Landing zone zapewnia kompleksowe rozwiązania dla różnych aspektów wdrażania i zarządzania w chmurze, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie tożsamościami, monitorowanie, audyt, zgodność i inne. Jest to w zasadzie zestaw najlepszych praktyk i zaleceń, które pomagają przedsiębiorstwom skutecznie i efektywnie korzystać z Google Cloud.

W skład Landing zone wchodzą różne elementy, takie jak:

Architektura sieciowa

Landing zone dostarcza rekomendacje dotyczące projektowania sieci w chmurze, w tym wirtualnych sieci prywatnych (VPC), podsieci, zapór sieciowych i innych komponentów sieciowych.

Bezpieczeństwo

Landing zone oferuje zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, takie jak zarządzanie tożsamościami i dostępem, audyt i monitorowanie, zarządzanie kluczami i szyfrowanie, oraz kontrola dostępu.

Zarządzanie operacyjne

Landing zone dostarcza mechanizmy zarządzania zasobami w chmurze, takie jak automatyzacja wdrożeń, monitorowanie stanu usług, zarządzanie konfiguracją, polityki i tagami.

Zgodność i regulacje

Landing zone uwzględnia wymogi dotyczące zgodności z przepisami prawnymi i branżowymi, takimi jak RODO, PCI-DSS, HIPAA itp., oraz dostarcza mechanizmy, które pomagają w spełnianiu tych wymagań.

Benefity Landing zone

Do trzech głównych benefitów, które łączą się z Landing zone z pewnością możemy wyróżnić rozszerzoną ochronę, gdyż pozwala on na wybór zasad bezpieczeństwa osobno dla różnych obciążeń. Można korzystać m.in. z firewalli, grup zabezpieczeń i kontroli dostępu. Inną korzyścią jest efektywność kosztowa, która przejawia się w przypisaniu zasobów do odpowiedniego konta rozliczeniowego i pozwala śledzić koszty oraz sprawnie nimi zarządzać. Wreszcie, Landing zone wykorzystywane jest jako Backup & Distaster Recovery, a to dzięki swojemu elastycznemu i kompleksowemu podejściu do ochrony danych i zasobów, które realizowane jest za pośrednictwem funkcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii.

Jak można wdrożyć Landing zone?

Landing zone jest projektowane w sposób elastyczny i skalowalny, aby dopasować się do indywidualnych potrzeb organizacji. Jest to swojego rodzaju ramy referencyjne, które pomagają firmom przechodzić na Google Cloud w sposób kontrolowany i optymalny, minimalizując ryzyko i zapewniając efektywne zarządzanie w chmurze.

Decydując się na Landing zone możesz wybrać swoją preferowaną konfigurację. Możliwa jest zarówno instalacja manualna, jak również infrastruktura jako kod (Terraform).

Instalacja manulana

W przypadku wyboru ręcznej konfiguracji Google Cloud Landing Zone następuje skonfigurowanie podstawowych składników bezpiecznego i skalowalnego środowiska chmurowego. Jest to rozwiązanie cechujące się elastycznością, zapewniając granularną kontrolę, ale konieczny jest transfer wiedzy – zespoły muszą zrozumieć szczegóły procesu konfiguracji i bazowej infrastruktury chmury.

Terraform – infrastruktura jako kod

To model konfiguracji, który warto przeprowadzić z certyfikowanym partnerem Google Cloud takim jakFOTC.

Umów się na spotkanie z Cloud Architektem, który pomoże Ci skonfigurować chmurę Google dzięki czemu zyskasz spójność przejawiającą się w ustandaryzowaniu infrastruktury we wszystkich projektach i środowiskach co pozwoli zmniejszyć ryzyko błędów. Taka konfiguracja Landing zone pozwala również na kontrolę wersji i łatwe śledzenie zmian. Infrastruktura jako kod umożliwia zautomatyzowanie wdrażania i aktualizacji infrastruktury, jak również zarządzanie na dużą skalę.

Skorzystanie z wiedzy partnera Google Cloud pozwoli Ci na szybkie uruchomienie nowych środowisk i zasobów zgodnie z potrzebami.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena