Landing zone

Landing zone - dlaczego warto zrealizować podczas migracji do chmury

Landing zone - dlaczego warto zrealizować podczas migracji do chmury

Wyląduj bezpiecznie w Google Cloud. Tak można by w skrócie zachęcić do stworzenia landing zone, czyli struktury organizacyjnej i technologicznej w ramach Google Cloud, która zapewnia zintegrowane i zarządzane środowisko dla migracji i pracy w chmurze. Landing zone jest zalecaną przez ekspertów Google Cloud konfiguracją środowiska chmurowego, pozwalającą na bezpieczne korzystanie z Google Cloud.