Proces foliowania stanowi jeden z podstawowych elementów całego prcesu logistycznego jaki przechodzi towar bądź materiał od momentu jego wyprodukowania, do momentu jego zakupu przez klienta końcowego.

Data dodania: 2009-12-14

Wyświetleń: 2469

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Foliowanie towarów to inaczej pakowanie towaru w folię lub inne materiały przeznaczone do pakowania. Towar przed przyjęciem do magazynu powinien być odpowiednio zapakowany, chyba że normy danego zakładu ustalają inaczej, to pakowanie jak i foliowanie może odbywać się już na magazynie. Przed rozpoczęciem foliowania każdy towar powinien być odpowiednio przygotowany.

Jeśli foliujemy towar to powinien być on uprzednio zaetykietowany. Foliowanie odbywa się na wyznaczonych do tego stanowiskach. Zanim rozpoczęte zostanie foliowanie, powinna zostać przeprowadzona segregacja towarów, ponieważ każdy z nich foliowany jest w odpowiadający mu rodzaj folii. Najczęściej stosowanymi rodzajami folii są: folia perforowana, folia przylepna oraz folia zgrzewana.

Folia perforowana stosowana jest do wszelkiego rodzaju szklanych przedmiotów, dla których istnieje podwyższone ryzyko, iż w trakcie przechowywania lub transportu mogłyby uledz uszkodzeniu. Folia przylepna stosowana jest natomiast do wszelkich elementów drewnianych, w przypadku których nie ma aż tak dużego zagrożenia uszkodzenia podczas przechowywania i transportu. Do towarów materiałowych zaś najczęściej wykorzystuje się folię zgrzewaną.

Ze względu na czynniki ekonomiczne, bez względu na rodzaj foliowanego materiału, proces ten powinien odbywać się w sposób bezpieczny dla towaru, tak aby prawdopodobieństwo jego uszkodzenia było możliwie jak najmniejsze. Dzięki odpowiedniemu przeprowadzeniu czynności foliowania znacznie spada zagrożenie uszkodzeń materiałów bądź towarów, szczególnie takich jak zarysowania, zadrapania czy pęknięcia.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena