Niektórzy z nas osiągają wielkie cele, aktywnie zmieniają swój świat. Inni nie osiągają nic, niekiedy nawet nie wytrzymują trudów życia. Pełna odpowiedź na pytanie dlaczego tak się dzieje, nie jest możliwa. Musiałaby sięgnąć spraw, które są poza zasięgiem naszego poznania i możliwości oddziaływania.

Data dodania: 2007-06-28

Wyświetleń: 4980

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jednak o własnych osiągnięciach wystarczająco dużo możemy powiedzieć trzymając się tego, na co mamy wpływ.
Jednym z kluczowych problemów z kręgu naszego wpływu jest sposób interpretacji i oceny naszych życiowych doświadczeń.

Ktoś mądry powiedział, że Doświadczenie to nie to co nam się przydarza, lecz to, co robimy z tym, co nam się przydarza!
Nasza ocena i znaczenie przypisywane wydarzeniom determinuje decyzje, jakie podejmujemy. To w konsekwencji prowadzi do określonych działań oraz ich skutków, czyli tworzy treść naszego życia oraz w dużym stopniu określa naszą przyszłość i przeznaczenie.

Ustalając oceny zawsze świadomie lub podświadomie zadajemy sobie pytania i odpowiadamy na nie.
Tak! Początkiem są pytania!

Załóżmy, ze przytrafił się nam jakiś duży problem. Pytanie: Dlaczego mnie się to przydarzyło? - rodzi następstwa w postaci irytacji, odczucia krzywdy, narastającego stresu, emocjonalnego przytłoczenia, poczucia przygnębienia i niemożności znalezienia rozwiązania.
Brakuje sił, nie ma pomysłów na wyjście z tej trudnej sytuacji.
Często również długoterminowe skutki podobnych pytań bywają bardzo przykre.

Pytanie: Co w tej sytuacji jest dobrego? - koncentruje nas na pozytywnych aspektach tego wydarzenia. Nie pozbawia sił, ale stwarza szansę ich odrodzenia i wzmocnienia. Stwarza też możliwość zadania następnych dobrych pytań i wyjścia z kryzysowej sytuacji.

Niewłaściwe pytania prowadzą do niewłaściwych odpowiedzi. Właściwe pytania to możliwość wypracowania dobrych rozwiązań. To szansa na osiągnięcie pożądanych rezultatów.
Pytania to początek procesów o ogromnej sile: destrukcyjnych i bolesnych lub pozytywnych, twórczych i satysfakcjonujących.
Czyli, lepsze pytania tworzą lepsze życie!
Pierwszy z wyborów prowadzących do lepszego życia pojawia się w naszej głowie z pierwszym pytaniem. Pierwszy i najważniejszy, bo wyznaczający kierunek w którym pójdziemy!

Jakie więc pytania są dobre? Jakie zmuszą nas do pracy nad rozwiązaniem problemów? Jedno już mamy:
Co w tej sytuacji jest dobrego?
Następne:
- Co muszę zmienić/poprawić, by sprawy zaczęły układać się po mojej myśli?
- Jak tego dokonać? Co konkretnie musi być zrobione i w jaki sposób?
- Co muszę zrobić samodzielnie?
- W czym mogę uzyskać pomoc i od kogo?
- Jak mogę to zrobić najlepiej?


Zacznij od tych pytań i nie ustawaj, póki nie znajdziesz po trzy odpowiedzi na każde z nich. Potem zadawaj następne dobre pytania.
Dobre pytania zaczynają się od Jak..., nie od Dlaczego... :-)
A potem działaj. Działaj! Działaj!!
Nie zapominaj też o pytaniu:
W jaki sposób mogę cieszyć się życiem, idąc ku moim celom? :-)


Krzysztof Pietraszek www.superumysl.pl

Licencja: Creative Commons
0 Ocena