Celem, przedmiotem działalności firm windykacyjnych jest odzyskiwanie powierzonych im wierzytelności. Zarówno jednak sposoby odzyskiwania należności jak i zakres współpracy między firmami a wierzycielem, tzn. właścicielem długu, są zróżnicowane.

Data dodania: 2009-10-04

Wyświetleń: 2519

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Stopień ww. współpracy zależy od poziomu oferowanych usług, wynikającego z doświadczenia, wiedzy ale również od chęci i otwartości na współpracę drugiej strony -   wierzyciela. W zależności od wielkości firmy windykacyjnej ale też od wyznawanego przez nią sposobu działania, wybranego jako najskuteczniejszy z perspektywy jej doświadczenia, możemy mieć do czynienia z przewagą tego co określane jest jako windykacja bezpośrednia, ewentualnie będziemy mieć do czynienia z przewagą tzw. windykacji korespondencyjnej. Bezpośrednie wizyty w siedzibie dłużnika, możliwość zbadania na miejscu jego perspektyw, dotychczasowej historii prowadzonej działalności jak i poznanie jego środowiska pozwalają na rzetelne zbadanie sprawy. Windykacja bezpośrednia pozwoli na ocenienie prawdopodobieństwa spłaty,  ustalenie na jakie ewentualne odstąpienie od dochodzenia części np. odsetek za zwłokę w płatności możemy się zgodzić i czy w ogóle realne jest odzyskanie należności na etapie postępowania polubownego. Duże firmy windykacyjne posiadają swoje oddziały w terenie, jednak również te określane jako średnie i małe często dysponują równie skutecznymi, jak oddziały, windykatorami bezpośrednimi. Ww. forma już jest faktycznie uzależniona od środków jakie firma może przeznaczyć na rozbudowę swojej struktury.

Z kolei  biorąc pod uwagę narzędzie,  na rynku usług windykacyjnych odnajdujemy firmy , które za najskuteczniejszą formę odzyskania należności uważają porozumienie z dłużnikiem czyli mediacje. Cała ich wiedza, praktyka skierowana jest na odzyskanie należnych klientowi środków, na etapie postępowania polubownego. Oszczędzając tym samym czas oraz koszty związane z postępowaniem sądowym i w konsekwencji najczęściej komorniczym. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego jest dla nich ostatecznością. Mediacje mogą się zakończyć zarówno odzyskaniem żywej gotówki ale również doprowadzeniem do kompensaty o ile klient byłby taką formą zaspokojenia roszczeń zainteresowany. Nierzadko firmy specjalizujące się w mediacjach starają się znaleźć firmę zainteresowaną usługami lub towarami dłużnika jeżeli mogłoby to doprowadzić do pożądanego zakończenia prowadzonej sprawy. Natomiast firmy posiadające w swoich strukturach kancelarie prawne, bądź też z nimi ściśle współpracujące ograniczają proces mediacyjny do niezbędnego, wg nich, minimum. Coraz więcej firm windykacyjnych zatrudnia detektywów lub współpracuje z biurami detektywistycznymi. W palecie usług proponowanych przez firmy windykacyjne jest również wykup wierzytelności, cena jaką płacą za wierzytelność może się wahać nawet od 1 do 95%, wszystko zależy od oceny wartości czyli prawdopodobieństwa odzyskania należności. Wierzyciel ma coraz większe możliwości wyboru, który powinien być każdorazowo dokonywany w oparciu o realną ocenę spraw, które chciałby przekazać do windykacji.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena