Wraz z wejściem w życie rozporządzenia REACH ,,w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów...'', wprowadzono wiele obowiązków dotyczących całej branży chemicznej.

Data dodania: 2009-09-29

Wyświetleń: 3126

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Aby zapoznać się, a przede wszystkim zrozumieć wszystkie regulacje prawne, które od 2008 roku zaczęły obowiązywać, firmy zajmujące się dworactwem technicznym wprowadziły szkolenia REACH, których zadaniem jest pomoc w zrozumieniu zawiłych postanowień.


REACH - niezbędne informacje


Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku, zastępując tym samym ok.40 aktów prawnych dotyczących produkcji, obrotu i stosowania chemikaliów. REACH odnosi się do producentów, importerów, a także dalszych użytkowników, którzy wprowadzają substancje do obrotu na terenie UE. Reguluje sprawy związane z rejestracją, uzyskiwaniem zezwoleń oraz łańcuchem dostawy środków chemicznych. REACH poza przemysłem chemicznym dotyczy także przemysłu włókienniczego, tytoniowego, papierniczego, motoryzacyjnego i wielu innych gałęzi gospodarki mających bezpośredni kontakt z substancjami chemicznymi.


Szkolenia REACH


Jeżeli powyższe informacje są niejasne lub niewystarczające, to właśnie powód, dla którego organizowane są szkolenia REACH. Nie łatwo jest jednak zawrzeć 40 aktów prawnych w jednym szkoleniu. Dlatego szkolenia REACH są podzielone tematycznie w zależności od potrzeb danej firmy. Jeżeli jednak niezbędna jest kompleksowa wiedza, firmy doradcze oferują także pełną analizę przedsiębiorstwa pod kontem zobowiązań wynikających z rozporządzenia REACH, która zakończona jest pisemnym raportem. Po zapoznaniu się z nim można bez żadnego problemu wybrać najbardziej adekwatne szkolenia REACH, dostosowanie do potrzeb wybranej firmy.


Rozporządzenie REACH, pomimo swojej zawiłości, w zasadzie ułatwiło działalność branży chemicznej. Zamiast poszukiwać odpowiedniego aktu prawnego wystarczy rzetelnie zapoznać się z jednym rozporządzeniem. Ponadto uczestniczenie w kursach jakimi są szkolenia REACH może dodatkowo podnieść efektywność pracy danej firmy na terenie Unii Europejskiej.

Licencja: Creative Commons
4 Ocena