Dezynfekcji wymaga praktycznie każda woda, począwszy od wody wykorzystywanej w przemyśle spożywczym, browarniczym, mięsnym, owocowo-warzywnym, a skończywszy na wodzie w basenach kąpielowych oraz w obiegach chłodniczych i kotłowych, nie mówiąc już o wodzie bezpośrednio konsumowanej.

Data dodania: 2009-06-03

Wyświetleń: 2139

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dezynfekcji wymaga praktycznie każda woda, począwszy od wody wykorzystywanej w przemyśle spożywczym, browarniczym, mięsnym, owocowo-warzywnym, a skończywszy na wodzie w basenach kąpielowych oraz w obiegach chłodniczych i kotłowych, nie mówiąc już o wodzie bezpośrednio konsumowanej.

Uzdatnianie wody to proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

Zmiękczanie wody służy przeciwdziałaniu nadmienionym ujemnym skutkom. Zmiękczanie zasadniczo dokonuje się drogą magnetydy ma na celu usunięcie z niej związków (a dokładniej jonów) wapnia i magnezu, i po-lega na przepuszczeniu wody przez złoża żywic jonowymiennych – w trakcie użytkowania złoże traci swoje właściwości ze względu na wyczerpanie się pojemności jonowymiennej, dlatego co określony czas jest wymagany proces re-generacji złoża, polegający na wymianie zgromadzonych jonów wapnia i magnezu na jony sodu, zawarte w solance służącej do regeneracji.

Odżelazianie wody jest procesem szczególnym polegającym na jonowymiennym wiązaniu żelaza albo na utlenieniu żelaza dwuwartościowego do trówartościowego i odfiltrowaniu nierozpuszczalnych soli żelaza na specjalnym złożu filtracyjnym. Często wykorzystujemy do tego środki myjąco czyszczące.
Jeszcze bardziej złożonym procesem jest usuwanie manganu, którego związki są trwalsze, tym samym niezbędne jest wykorzystanie katalizatorów.

Ogólnie dostępna woda, poza zanieczyszczeniami już omówionymi na stronach serwisu, zawiera jeszcze inne różnego rodzaju związki, takie jak: związki azotu (amoniak, azotany, azotyny), fosforany, chlorki, siarczany, związki krzemu, sód, tlen, dwutlenek węgla, a ponadto określamy jeszcze jej parametry fizykochemiczne, między inny-mi: odczyn i zasadowość, mętność, barwę, zapach i smak.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena