Aktywizacja rynku pracy odbywa się głównie poprzez pośrednictwo i doradztwo personalne. Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy opublikował w raporcie z lat 2005-2007 wyniki z programów wspierających rozwój zatrudnienia. Nie jest to jednak pełen obraz sytuacji stolicy, jeśli nie weźmie się pod uwagę niezwykle dynamicznej, w ostatnich latach, działalności mazowieckich agencji pracy.

Data dodania: 2009-05-13

Wyświetleń: 2417

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Raport warszawskiego UP, (pełne wersje dostępne na www.edukacja.warszawa.pl oraz na www.up.warszawa.pl) opisuje i rozlicza programy aktywizacji osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem. Wśród nich znalazły się:
indywidualny projekt „Szansa na pracę”,
rozmaite targi pracy,
program „Praca z Internetu”(pośrednictwo pracy oparte na wykorzystaniu Sieci),
program „Lokal dla przedsiębiorczych" (adresowany do osób bezrobotnych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą),
program „Czysta Warszawa” (obejmujący dwadzieścia giełd pracy na stanowisko pracownika sprzątającego),
projekt „Szansa na pracę – Ja wam jeszcze pokażę” (skierowany do bezrobotnych kobiet z co najmniej średnim wykształceniem,
program „Z nami spotka Cię Zawód” (kierowany był do osób bezrobotnych pozostających w rejestrze UP, a w szczególności do osób bez kwalifikacji zawodowych, „
program „Wspieramy przedsiębiorczych” (aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy),
„Coś dla poławiaczy pereł”( w kooperacji z Fundacją Centrum Promocji Kobiet, celem było wzbudzenie w kobietach zainteresowania samopoznaniem zawodowym).
Większość z tych projektów kontynuowana była w roku 2008 i trwa do dziś. Od maja mają miejsce zapisy na szkolenia, m.in. z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy EFS, obsługi turystycznej w ramach pilotażu wycieczek, czy specjalistycznego języka angielskiego.

W tyle nie pozostaje agencja pracy w Warszawie. Duże znaczenie na europejskich rynkach pracy ma także aktywizacja zawodowa poprzez pracę tymczasową. Przy tym, warto pamiętać, że to właśnie mazowieckie biura pośrednictwa rekrutują połowę wszystkich „czasowników” w Polsce. Wraz z rozrostem konkurencji oraz nowymi potrzebami - tak pracodawców, jak i kandydatów - również agencje pracy oferują niepłatne poradnictwo zawodowe, udostępniają swoje bazy danych, zajmują się pełnym procesem wyszukiwania i naboru odpowiednich pracowników. Jak podaje raport „Rok 2007 w branży pracy tymczasowej” (źródło: www.praca.saz.org.pl), pracę poprzez agencje otrzymało 486.591osób, z czego aż 201.877 osób pochodziło z Warszawy lub okolic.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena