Rozpoznawanie twarzy zostało uznane za jeden z najbardziej obiecujących sposobów rozpoznawania spośród metod biometrycznych.

Data dodania: 2009-04-07

Wyświetleń: 2627

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rozpoznawanie twarzy zostało uznane za jeden z najbardziej obiecujących sposobów rozpoznawania spośród metod biometrycznych, ponieważ obraz twarzy jest łatwy do pozyskania (w odróżnieniu od odcisków palców, czy tęczówki, które wymagają aktywnego uczestnictwa). Za rozpoznawaniem twarzy przemawiają również względy rozpowszechnienia fotografii (bazy zdjęć terrorystów), ekonomiczne (łatwość i szybkość wykonania), nieinwazyjność (w przeciwieństwie np. do identyfikacji siatkówki).

Znacznie łatwiej pozyskać bazy danych twarzy, gdyż mogą one powstać na podstawie zdjęć wykorzystywanych w różnego rodzaju dokumentach: dowodach osobistych, paszportach, prawach jazdy itp. Przewagą identyfikacji na podstawie analizy twarzy nad metodami daktyloskopijnymi jest także możliwość przeprowadzania identyfikacji bez konieczności angażowania osoby rozpoznawanej. Brak bezpośredniego kontaktu z urządzeniem zbierającym dane pozwala na zachowanie anonimowości całej operacji.

Rozpoznawanie twarzy ogranicza się do pozyskania obrazu twarzy, po czym system sam dokonuje analizy obrazu i podejmuje decyzję, czy dana osoba figuruje w bazie danych. Jedyną czynnością jaką wykonuje badana osoba to wejście w zasięg działania systemu, np. w zakres pola widzenia kamery. Głównymi elementami systemu są: kamera i oprogramowanie do porównywania twarzy z bazą zapisanych obrazów.

Problemy przy tworzeniu systemów rozpoznawania twarzy wynikają z konieczności uwzględnienia zmiany wizerunku wynikającego np. z mimiki i makijażu, czy też niekorzystnego wpływu oświetlenia i innych elementów towarzyszących pobraniu obrazu (tj. konieczność skalowania, obracania zdjęcia). Przy tworzeniu oprogramowania do analizy twarzy uwzględniane są również cechy antropologiczne, gdyż każda z ras posiada indywidualne cechy (charakterystyczne punkty, które brane są pod uwagę).

W sierpniu ubiegłego roku rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął testy takiego systemu na lotnisku w Manchesterze. ICAO (International Civil Aviation Organization) zaleca wprowadzenie do paszportów elektronicznych zdigitalizowanych zdjęć właściciela jako podstawowego elementu do identyfikacji. BUNDESDRUCKEREI (niemiecka drukarnia państwowa) podpisała z SAMSUNGIEM porozumienie o wprowadzeniu do kart identyfikacyjnych techniki OLED, co ma umożliwić wprowadzenie fotografii trójwymiarowej ułatwiającej rozpoznawanie twarzy.

Analiza obrazów wykorzystywana w biometrii wymaga zgromadzenia i przetworzenia ogromnych ilości danych, a następnie ich zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych - to kolejny punkt styku branży zabezpieczeń, CCTV i telekomunikacji oraz informatyki.

0001032

Na zdjęciu system do analizy twarzy, rozpoznawania płci i nastroju prezentowany na targach CeBIT 2009.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena