word

Poprawne akapity

Poprawne akapity

Większość osób, która korzysta z programów biurowych tylko na własne potrzeby, nie potrafi poprawnie składać tekstu. Wiedza przeciętnego użytkownika ogranicza się do zmiany rozmiaru i kroju czcionki, czasem do justowania. Jest to duże zaniedbanie, gdyż poprawne ułożenie tekstu wpływa na odbiór jego treści.