hip

Historia Hip-Hopu

Historia Hip-Hopu

Hip- Hop jest kulturą dość specyficzną. Bardzo trudno sprecyzować ją dokładnie, zamknąć w ramach, gdyż większość osób które utożsamiają się z tą subkulturą mogą się skrajnie od siebie różnic. Hip-hop to muzyka, kultura, ideologia, sposób bycia i myślenia, sposób na spędzanie wolnego czasu, a nawet całego życia...