Artykuły

post

Nietrzeźwość, a wypadek przy pracy

Czasami podczas badania wypadków przy pracy mamy do czynienia z nietrzeźwością poszkodowanego lub będącego pod wpływem innego środka odurzającego i zastanawiamy się czy taki stan jest przyczyną wypadku przy pracy.

post

Protokół powypadkowy

W codziennej pracy służb BHP oraz osób zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy mamy do czynienia z wypadki przy pracy. W artykule daję wskazówki co należy uwzględnić przy sporządzaniu protokółu powypadkowego.

post

Prawo do otrzymania odszkodowania

Każdy z nas może kiedyś ulec wypadkowi w pracy. Warto być przygotowanym do takiej sytuacji - znać swoje prawa i obowiązi pracodawcy. Uzyskanie odszkodowania za wypadek nie zawsze jest  proste. Nieuczciwy pracodawca zrobi wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności finansowej.