Postaram się zawrzeć w niniejszej krótkiej syntezie opis tłumaczenia symultanicznego dla osób niewtajemniczonych. Istnieje wiele książek napisanych na ten temat, w których można znaleźć więcej informacji, ale dla ciekawskich te wprowadzenie do konceptu zawodu tłumacza symultanicznego powinno zaspokoić pierwszy głód wiedzy.

Data dodania: 2023-04-10

Wyświetleń: 172

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na czym polega zawód tłumacza symultanicznego

Tłumaczenie symultaniczne to sposób tłumaczenia, w którym mówca wygłasza przemówienie, a tłumacz w tym samym czasie (lub jednocześnie) przeformułowuje je na język zrozumiały dla słuchaczy.

Tłumacze symultaniczni pracują w kabinie tłumaczeniowej (choć mogą również korzystać z teleportów (przenośnego sprzętu do tłumaczeń ustnych bez kabiny) lub szeptanki (chuchotage). Wszystkie umiejętności wymienione przy tłumaczeniu konsekutywnym mają zastosowanie do tłumaczenia symultanicznego. Trzy wykonywane główne procesy mentalne to: aktywnie słuchać (rozumieć), przeanalizować (ustrukturyzować przekaz) i odtworzyć (przekazać).

Różnica w stosunku do tłumaczenia konsekutywnego polega na tym, że w tłumaczeniu symultanicznym wszystkie te czynności muszą wystąpić w tym samym czasie (symultanicznie). Onacza to, że oprócz umiejętności wymienionych w ramach tłumaczenia konsekutywnego - czyli specjalnego sposobu słuchania, ustalania priorytetów informacji i odróżniania informacji pierwotnych od wtórnych, aktywowania pamięci krótkotrwałej, komunikowania się itp. - dobry tłumacz symultaniczny musi również umieć przewidzieć, co może powiedzieć prelegent (zwłaszcza gdy język, którym posługuje się prelegent, ma zupełnie inną strukturę składniową niż ten, na który jest tłumaczony).

Umiejętność zachowania spokoju pod presją i odporność na stres jest jeszcze bardziej potrzebna w tłumaczeniu symultanicznym. Również język aktywny tłumacza jest pod większą presją w symultanicznym, ponieważ mówi on jednocześnie słuchając i analizując.

Tak więc potrzeba doskonałej znajomości języka ojczystego lub języka aktywnego jest tu jeszcze większa niż w przypadku języka konsekutywnego. Możliwość "interferencji" z języka biernego (słyszanego) do języka czynnego (mówionego) jest również większa w przypadku tłumaczenia symultanicznego, dlatego tłumacze muszą zwracać jeszcze większą uwagę na to, co mówią.

Może to oznaczać odejście od oryginalnej składni, podzielenie długich zdań na krótkie i unikanie "fałszywych przyjaciół". To wyjaśnia, dlaczego początkujący tłumacze uczą się najpierw tłumaczenia konsekutywnego, ponieważ to właśnie tam zdobywają kluczowe umiejętności niezbędne do tłumaczenia ustnego. W tłumaczeniu symultanicznym wykorzystuje się dokładnie te same umiejętności, ale z dodatkowymi warstwami złożoności i trudności. Wszystkie te różne umiejętności muszą być opanowane. Nie jest się tłumaczem tylko dlatego, że zna się więcej niż jeden język; jest to o wiele bardziej skomplikowane. Na koniec warto dodać, że istnieje wiele uniwersytetów, które oferują kursy w zakresie tłumaczeń konferencyjnych.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena