Czym tak naprawdę jest zadłużenie? Czy będąc zadłużonym, możemy otrzymać kredyt lub pożyczkę pozabankową? Jeśli pożyczka dla zadłużonych jest możliwa, gdzie jej szukać? Kto może ją otrzymać i na jakich zasadach? Przeczytaj nasz artykuł będący małym kompendium wiedzy o pożyczkach dla zadłużonych.

Data dodania: 2023-02-15

Wyświetleń: 284

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Czy istnieją pożyczki dla zadłużonych?

Czym jest zadłużenie?

W języku potocznym często dochodzi do niewielkich pomyłek w interpretacji znaczeń różnych pojęć. Mylą się nam nie tylko bynajmniej z przynajmniej, ale także, pretensjonalny z kimś, kto ma pretensje, a gdy strasznie coś lubimy, w gruncie rzeczy mówimy coś zupełnie przeciwnego. Językowe pomyłki nie omijają również sektora finansowego. W tym przypadku pomyłka nie będzie jednak zwykłym faux-pas, lecz może nas sporo kosztować. W przypadku zadłużenia, nie ma jednak takiej obawy. Po prostu nie otrzymamy dodatkowej gotówki. Wiele osób błędnie utożsamia zadłużenie z posiadaniem długu. Jaka jest różnica? Dłużnikiem jest się od momentu zaciągnięcia zobowiązania, nie ważne, czy jest to kredyt w banku, chwilówka czy pożyczka od znajomego. W chwili, gdy zaczynamy dysponować nieswoimi pieniędzmi, jesteśmy dłużnikami.

Dopiero w przypadku, gdy jako dłużnicy nie wywiążemy się ze spłaty swojego zobowiązania, staniemy się osobami zadłużonymi. Czyli zadłużony konsument, to ten, który nie spłaca w terminie swoich zobowiązań. Przeważnie o tym fakcie powiadomione zostaje Biuro Informacji Kredytowej, czyli popularny BIK, lub Krajowy Rejestr Dłużników, w skrócie KRD. Jeśli mamy wpisy w tych instytucjach o przyznanie dodatkowych środków zdecydowanie trudniej, niż w przypadku „czystego konta”.

Czy będąc zadłużonym możemy otrzymać kredyt, lub pożyczkę pozabankową?

Możliwości otrzymania finansowania wraz z zadłużeniem drastycznie maleją. Dlaczego? Ponieważ posiadając niespłacone w terminie długi, ograniczamy sobie dostęp do pożyczek z sektora bankowego. Banki nie udzielają bowiem kredytów osobom, które nie wywiązują się lub w przeszłości nie wywiązały się ze swoich zobowiązań. Banki podlegają pod rekomendacje KNF, czyli Komisję Nadzoru Finansowego, która zabrania udzielania finansowania osobom z problemami materialnymi. Za problemy możemy tutaj uważać nie tylko niską zdolność kredytową, ale także złą historię kredytową. Głównym powodem zaleceń KNF jest konieczność ochrony banków i wyeliminowania ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe natomiast jest, inaczej mówiąc prawdopodobieństwem powtórki sytuacji, w której zadłużony konsument powiela niepożądane zachowanie i kolejny raz nie spłaca swojego zobowiązania w terminie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja firm z sektora pozabankowego. Instytucje pożyczkowe, nie są objęte tak głęboko wpływami KNF, dlatego niektóre zasady mogą ustalać indywidualnie, wewnątrz swoich struktur. Nie wszystkie firmy pożyczkowe decydują się udostępniać swoje środki osobom zadłużonym. Jeśli jednak, któraś firma zajmuje się tym, z pewnością będzie o tym głośno informowała.

Jeśli pożyczka dla zadłużonych jest możliwa, gdzie jej szukać?

Ustaliliśmy już, że pożyczki dla zadłużonych są możliwe. Jednak gdzie ich szukać? Z pewnością decyzja o kolejnej pożyczce nie powinna być decyzją pochopną i podjętą pod wpływem impulsu. Nawet jeśli sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest awaryjna i wymaga natychmiastowej reakcji. Nauczeni doświadczeniem powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, z kim dokładnie chcemy podpisać umowę, której spłata może trwać nawet kilka lat.

Najkorzystniej swoje poszukiwania rozpocząć w Internecie. Internet daje nam ogromne możliwości. Poszukiwania możemy zacząć od popularnych rankingów, w których porównywane są najbardziej znane firmy pożyczkowe. Zdecydowanie bezpieczniej jest skupić się na znanych i od lat przodujących na rynku pozabankowym firmom. To dzięki uczciwym praktykom i zdobytemu zaufaniu prężnie działają, udzielając pożyczek milionom konsumentów. Małe i nieznane spółki mogą równie szybko zniknąć, co się pojawiły – niestety wraz z naszymi danymi osobowymi, lub – co gorsza – z naszymi pieniędzmi.

W razie braku pewności co do uczciwości wybranej przez nas instytucji możemy sprawdzić również opinię innych konsumentów lub udać się do doradcy pożyczkowego. Doradca to również bardzo dobry pomysł, gdy nie mamy czasu na poszukiwania idealnej pożyczki dla siebie. Specjalista skupi się na naszych oczekiwaniach i możliwościach, dobierze ofertę, która będzie dostosowana do naszej sytuacji.

Kto może otrzymać pożyczkę dla zadłużonych i na jakich zasadach?

Pożyczka dla zadłużonych jest specjalnym rodzajem zobowiązania. Co więcej, na rynku pozabankowym znajdziemy również pożyczkę z komornikiem – dla osób, które są obciążone egzekucją komorniczą. Jak już wspomnieliśmy, firmy pożyczkowe udzielają finansowania osobom w różnej sytuacji materialnej i niemal każdy będzie w stanie dopasować pożyczkę do siebie. Niemniej jednak istnieje kilka wytycznych, które muszą być spełnione w każdym przypadku, należą do nich:

  • Obywatelstwo polskie i stałe zamieszkanie na terenie RP,
  • Ukończony 18. rok życia – dopiero osoby pełnoletnie otrzymują pełną zdolność do czynności prawnych. Niekiedy pożyczkodawcy podnoszą wiek przyznania pożyczki do 21 lub 23 lat,
  • Dowód osobisty i numer PESEL – aby ubiegać się o pożyczkę, musimy posługiwać się ważnym dowodem osobistym. Oprócz numeru i serii dowodu konieczne będzie wypisanie danych osobowych i adresowych,
  • Zdolność kredytowa – pomimo tego, że omawiana pożyczka jest dla osób zadłużonych, to nawet w ich przypadku konieczne jest wykazanie się dochodami. Jeśli jesteśmy bezrobotni i ni możemy udokumentować żadnych wpływów na rachunek bankowy, otrzymanie pożyczki może być niemożliwe. W przypadku historii kredytowej pożyczkodawcy przeważnie akceptują nasze potknięcia w spłacie zobowiązań,
  • Aktywny numer telefonu komórkowego i adres e-mail – konieczne do przekazywania informacji i ewentualnej weryfikacji tożsamości, bądź podpisania umowy pożyczkowej,
  • Indywidualny numer rachunku bankowego – rachunek bankowy niezbędny jest do przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości, w przypadku pożyczek zaciąganych przez Internet. Jeśli nie chcemy, aby pieniądze z pożyczki z komornikiem trafił na nasz rachunek bankowy, możemy prosić o wypłatę w gotówce. Taką opcję umożliwia czek

GIRO, który można zrealizować w placówce pocztowej lub większych sklepach, nawet supermarketach budowlanych.

Każdy konsument, który chce się ubiegać o pożyczkę, musi spełnić powyższe wymagania. Niekiedy pożyczkodawcy wymagają także dokumentu, który potwierdzi wysokość dochodów. Dokumentem tym może być wygenerowany w bankowości elektronicznej wyciąg z rachunku bankowego lub zaświadczenie od pracodawcy. W trudnych przypadkach pożyczkodawcy udzielają finansowania pod warunkiem dołączenia do umowy poręczyciela lub ustawienia zastawu np. na majątku trwałym konsumenta (o ile nie jest zajęty przez komornika).

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena