Kolizje drogowe są obecnie niestety dość częstym zjawiskiem na drogach w Polsce. Warto pamiętać, że choć w niektórych sytuacjach wezwanie do zdarzenia policji jest niezbędne, to niekiedy możemy zaoszczędzić trochę czasu i nerwów, zwłaszcza jeśli strony są zgodne co do winy.

Data dodania: 2023-01-26

Wyświetleń: 87

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Oświadczenie o kolizji - czym jest i co powinno się w nim znaleźć

Kolizja - czym jest?

Mianem kolizji drogowej określa się zdarzenie, którego skutkiem są tylko i wyłącznie straty materialne. To oznacza, że uczestnicy zdarzenia nie odnieśli żadnych urazów ani nie doszło do utraty życia w efekcie kolizji. Nie jest to określenie opisane w polskim porządku prawnym - to podejście doktrynalne do tematu.

Warto zatem zapamiętać, że jeśli któryś z uczestników zdarzenia uskarża się na dolegliwości związane bezpośrednio z kolizją, wezwanie policji do zdarzenia może okazać się rozsądnym rozwiązaniem. Ponadto, na wezwanie policji należy zdecydować się bezwzględnie, gdy:

 • sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia,
 • obydwie strony przedstawiają różne wersje zdarzeń i ustalenie sprawstwa jest utrudnione,
 • stan drugiego kierowcy wzbudza nasze wątpliwości (mamy podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu),
 • drugi z kierowców nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem lub jego dokumenty wzbudzają uzasadnione wątpliwości.

Oświadczenie o kolizji - co to takiego?

Oświadczenie o kolizji drogowej jest to dokument, który jest spisywany przez obydwie strony zdarzenia, a najistotniejszą informacją w nim zawartą jest przyznanie się do sprawstwa przez kierowcę, który jest winnym doprowadzenia do kolizji. To sprawia, że strona poszkodowana dysponuje potwierdzonym przez sprawcę dowodem, który umożliwi późniejsze dochodzenie określonych roszczeń.

Co istotne, oświadczenie takie powinno zawierać konkretne informacje, które uniemożliwią późniejsze wycofanie się z oświadczenia przez sprawcę czy podważanie wiarygodności dokumentu przez firmę ubezpieczeniową.

Kiedy podpisujemy oświadczenie o kolizji?

Oświadczenie o kolizji można podpisać, gdy:

 • strony nie mają żadnych wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą zdarzenia,
 • nikt nie odniósł obrażeń, które mogłyby wpłynąć długofalowo na ogólny stan zdrowia,
 • nie zachodzą inne przesłanki, które wymuszają wezwanie policji (np. wypożyczone auto).

W takiej sytuacji możemy zaoszczędzić sporo czasu i nerwów, nie czekając na policję, a jedynie podpisując ze sprawcą zdarzenia oświadczenie, w którym przyjmuje on winę za dane wydarzenie na siebie. Jeśli jednak postawa lub stan drugiego z kierowców wzbudza nasze wątpliwości, należy bezwzględnie wezwać policję!

Co powinno znaleźć się w oświadczeniu o kolizji?

Oświadczenie o kolizji można spisać samodzielnie lub skorzystać z jednego z gotowych formularzy dostępnych online. Najistotniejszą kwestią jest, by zawrzeć w dokumencie takie dane jak:

 • dane obydwu kierowców umożliwiające ich identyfikację bez żadnych wątpliwości (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) i - jeśli nie są to te same osoby - właścicieli aut;
 • określenie sprawcy i poszkodowanego w danym zdarzeniu;
 • dane samochodów;
 • dane ubezpieczyciela sprawcy;
 • dokładny opis zdarzenia wraz z datą (również wskazaniem godziny) i miejscem, wskazanie, do jakich znaków lub przepisów ruchu drogowego nie zastosował się sprawca, a także określenie stopnia zniszczeń obydwu pojazdów (w tym przypadku dobrze jest także wykonać szereg zdjęć pod różnymi kątami - tak, by umożliwić rzeczoznawcy rzetelną ocenę stanu pojazdów);
 • jeśli w trakcie kolizji uszkodzeniu uległy inne przedmioty - również należy zawrzeć taką informację w oświadczeniu o kolizji;
 • ewentualne dane świadków;
 • czytelny podpisy uczestników zdarzenia.

Co ważne, oświadczenie o kolizji powinno być tak szczegółowe, jak to tylko możliwe. Dokładne określenie wszelkich kwestii związanych ze zdarzeniem ułatwią szybkie rozstrzygnięcie sytuacji i wypłatę odszkodowania w najkrótszym możliwym terminie.

Mamy oświadczenie o kolizji - i co dalej?

Po spisaniu oświadczenia o kolizji poszkodowany musi skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy w wybrany przez siebie sposób. Można np. zadzwonić na infolinię lub wypełnić specjalny formularz online. Po przekazaniu wszelkich informacji firmie ubezpieczeniowej możemy czekać na kontakt z rzeczoznawcą.

Podpisanie oświadczenia o kolizji jest niezbędne, jeśli nie chcemy wzywać policji. Jest to bowiem jedyny dokument poza notatką policyjną, który umożliwi uzyskanie ubezpieczenia. Nigdy nie należy brać za pewnik słów sprawcy, który twierdzi, że odda nam środki z własnej kieszeni albo podpisze oświadczenie w innym terminie - bez tego dokumentu nie należy oddalać się z miejsca zdarzenia!

Więcej na temat oświadczenia  o kolizji można znaleźć na stronie https://kancelariaciti.pl/dochodzenie-odszkodowan/formularz-oswiadczenie-sprawcy-kolizji/  

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena