Obowiązek wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej to początek transformacji cyfrowej w placówkach ochrony zdrowia. Ważne jest, by rozwój technologii w zakresie medycyny szedł w parze z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dla wielu z nich jest to znaczne wyzwanie, ale mogą mu sprostać z pomocą profesjonalnego dostawcy rozwiązań IT.

Data dodania: 2022-11-28

Wyświetleń: 275

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Chmura i backup wspierają cyfryzację branży medycznej

Cyfryzacja medycyny poprzez EDM

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna to wszelkie dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej, których pochodzenie i integralność zostały potwierdzone np. z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego. EDM obejmuje m.in. recepty, skierowania, wyniki i opisy badań czy karty informacyjne z leczenia szpitalnego.  

Wprowadzenie EDM znacznie przyspieszyło cyfryzację medycyny. Jej głównym celem jest poprawa jakości i dostępności informacji. Standaryzacja dokumentacji medycznej i integracja danych z różnych placówek mają zapewnić medykom pełną wiedzę dotyczącą zleconych badań, ich wyników oraz leków stosowanych przez pacjenta.

Zakres podmiotów, które są zobowiązane do sporządzania EDM jest bardzo szeroki – obejmuje zarówno publiczne, jak i prywatne ośrodki zdrowia. Cyfryzacja medycyny dotyczy nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarki, fizjoterapeutów i farmaceutów. 

Te różnorodne ośrodki – od największych szpitali, poprzez praktyki stomatologiczne, aż do niewielkich gabinetów fizjoterapeutycznych – muszą podjąć znaczny wysiłek, aby zapewnić sobie możliwość bezpiecznego przechowywania i przekazywania elektronicznej dokumentacji.

Bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami

EDM zawiera nie tylko “standardowe” dane osobowe, takie jak imię, nazwisko czy PESEL, lecz także dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia. Dlatego szczególnie istotne jest, aby na drodze do cyfryzacji placówki medyczne nie utraciły kontroli nad dokumentacją oraz utrzymywały wysokie standardy bezpieczeństwa. 

Jednym z popularnych i skutecznych rozwiązań jest dedykowany backup dla medycyny, który zapewnia w pełni zautomatyzowane przesyłanie kopii zapasowych do repozytoriów w certyfikowanych centrach danych. Gdy główna lokalizacja zawiedzie – przez problemy z zasilaniem, cyberatak lub inne zdarzenie losowe – ośrodek zdrowia może natychmiastowo uzyskać dostęp do swoich kopii zapasowych. Dzięki takiemu zabezpieczeniu awarie, cyberataki czy błędy ludzkie nie spowodują trwałej utraty danych medycznych.

Korzystanie z usługi backupu w certyfikowanych centrach danych w Polsce nie tylko zabezpiecza branżę medyczną przed utratą danych, ale też pozwala spełniać obowiązujące je regulacje, m.in. RODO, obowiązek przechowywania wyników badań przez okres 20 lat, a także obowiązek posiadania i gromadzenia danych także poza głównym ośrodkiem działania placówki medycznej.

Chmura - korzyści dla medycyny

Rozwiązania chmurowe również wspierają cyfryzację medycyny znacząco zwiększając dostępność EDM, a także ułatwiając jej przechowywanie, przetwarzanie oraz przekazywanie. 

Dostawcy usług cloudowych dbają o wysoki poziom ochrony przed cyberatakami, które grożą wyciekiem wrażliwych danych, a elastyczność chmury oznacza, że znajdujące się w niej dokumenty będą dostępne wszędzie – lekarze z łatwością skorzystają z nich podczas wizyt domowych oraz teleporad.

Ponadto, charakterystyczna dla chmury skalowalność umożliwia szybkie zwiększanie potrzebnych zasobów pamięci. Jest to szczególnie istotna kwestia np. dla laboratoriów oraz pracowni radiologicznych, które wraz z postępującą cyfryzacją medycyny przechowują coraz więcej “ciężkich” plików i muszą archiwizować je na wiele lat.

Przechowywanie takich ilości dokumentacji medycznej na lokalnej infrastrukturze oznacza wysokie koszty inwestycyjne – zakup sprzętu fizycznego oraz operacyjne, czyli koszty związane z utrzymywaniem własnej serwerowni. Zaliczają się do tego koszty energii elektrycznej, doświadczonego personelu, zajętej powierzchni, czy regularnej rozbudowy i aktualizacji środowiska IT.

W przypadku chmury infrastruktura oraz zarządzanie nią pozostają całkowicie w rękach dostawcy – dzięki temu ośrodki medyczne oszczędzają czas, znaczne nakłady finansowe na sprzęt oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, a także przestrzeń. W miejscu, które zajmuje serwer mogą stanąć np. nowe urządzenia diagnostyczne rozszerzające zakres oferowanych usług.

Bezpieczna cyfryzacja medycyny

Chmura uzupełniona kopiami zapasowymi spełnia najbardziej palące potrzeby branży medycznej w kwestiach bezpieczeństwa, dostępności danych oraz optymalizacji kosztów. Dzięki chmurze placówki ochrony zdrowia bez znacznych przeszkód mogą włączyć się w cyfryzację medycyny, a swoje usługi świadczyć skutecznie niezależnie od sytuacji.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena