Przedsiębiorcy działający w Polsce, regularnie narzekają na częste zmiany przepisów. Takie opinie mają pewne uzasadnienie. Przykładem może być ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, która dotychczas doczekała się ponad 110 mniej i bardziej znaczących zmian. Niestety, można przypuszczać, że to nie koniec częstych modyfikacji ustawodawstwa związanego z realizacją inwestycji budowlanych. 

Data dodania: 2021-11-25

Wyświetleń: 355

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Obsługa prawna inwestycji to recepta na zmiany przepisów

Pojawiają się bowiem sygnały o możliwości kompletnej przebudowy przepisów powiązanych z planowaniem przestrzennym. Wcześniej inwestorzy mieszkaniowi będą jednak musieli dostosować się do nowej ustawy deweloperskiej. Obsługa prawna inwestycji mieszkaniowej to usługa, która na pewno przyda się deweloperom w obliczu wyzwania, jakim będą nowe zasady sprzedaży lokali i domów.

Obsługa prawna inwestycji pomoże wdrożyć nowe przepisy

Decyzja związana z uchwaleniem zupełnie nowej ustawy deweloperskiej zamiast nowelizacji aktu prawnego z 2011 roku, świadczy o dużej liczbie zmian, które wprowadził ustawodawca. Obsługa prawna inwestycji deweloperskiej pomoże w dostosowaniu się do nowych regulacji, których wejście w życie zaplanowano na 1 lipca 2022 roku. Inwestorzy mieszkaniowi muszą brać pod uwagę między innymi następujące zmiany prawne:

  • utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego związane z dodatkowymi formalnościami, jakie wymusi obowiązek przekazywania do tego funduszu w ramach składki niewielkiej części ceny sprzedanego domu lub lokalu
  • objęcie nową ustawą również ukończonych inwestycji deweloperskich (jeśli deweloper od razu zawrze umowę ze skutkiem zobowiązująco-rozporządzającym, to nowe obowiązki ustawowe będą się ograniczały do przekazania klientowi odpowiednich informacji przed transakcją i przeprowadzenia odbioru mieszkania/domu wedle ustalonych zasad)
  • uregulowanie umowy rezerwacyjnej i wprowadzenie limitu wysokości opłaty za rezerwację (do 1,00% ceny domu lub lokalu z prospektu informacyjnego)
  • modyfikację zasad dotyczących stwierdzania i naprawy wad istotnych budynku (m.in. wprowadzenie możliwości powołania się klienta na opinię rzeczoznawcy potwierdzającą istnienie wady istotnej)
  • zapewnienie klientowi możliwości zastępczej naprawy wady nieistotnej na koszt dewelopera w razie nieusunięcia jej przez przedsiębiorcę

Warto nadmienić, że powyższe zmiany będą dotyczyły wszystkich deweloperów (niezależnie od formy prawnej), a także spółdzielni sprzedających lokale i domy na wolnym rynku.

Nowe przepisy wymagają m.in. zmiany wzoru dokumentów

Powyższe przykłady potwierdzają, że deweloperów czeka prawdziwa rewolucja prawna. Można przypuszczać, że nie zakończy się ona w 2022 roku, bo inwestorzy przez dłuższy czas będą testować w praktyce nowe pomysły ustawodawcy. Część z nich już teraz wzbudza pewne wątpliwości. Dlatego pomoc, którą zapewnia obsługa prawna inwestycji deweloperskiej może być bardzo potrzebna (również mniejszym deweloperom). Nowe przepisy wymuszą bowiem zmianę procedur sprzedażowych i reklamacyjnych, a także wzorów dokumentów przedstawianych klientom.

Inwestorzy powinni uważać również na inne zmiany prawne

Nowa odsłona ustawy deweloperskiej to oczywiście nie jedyny powód, który uzasadnia skorzystanie z ciekawej usługi, jaką jest obsługa prawna inwestycji. Kolejne zmiany prawne wydają się bowiem przesądzone. Biorąc pod uwagę obecne realia, modyfikacje prawa budowlanego i przepisów dotyczących gospodarki przestrzennej, prawdopodobnie będą tylko kwestią czasu. Nie można także wykluczyć zmian regulacji związanych np. z odrolnieniem gruntów. Na początku 2021 r. rozpoczął się bowiem rządowy przegląd przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena