Zanim zaczniemy budowę domu, musimy postarać się o wiele formalności oraz stworzyć projekt i kosztorys, jeśli zamierzamy wziąć kredyt na budowę domu. Budowanie domu wiążę się z długoetapowym procesem. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Data dodania: 2020-12-22

Wyświetleń: 589

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

O co zadbać przed rozpoczęciem budowy domu?

1. Zakup działki budowlanej
Pamiętajmy o przeanalizowaniu jej stanu prawnego jak i również o sprawdzeniu statusu posesji. Czy jest możliwość wykonania przyłączy mediów oraz ich orientacyjna cena? Może zdarzyć się, że koszty uzbrojenia działki znacząco podnoszą koszty związane z jej zakupem.
2. Zagospodarowanie przestrzenne
Gdy kupiliśmy już działkę budowlaną , musimy przed zakupem projektu przeanalizować plan zagospodarowania przestrzennego. Właśnie od niego zależy specyfika budynków, które mogą powstać na danej działce. Ponadto, jeżeli działka nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to należy wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Wtedy będziemy mieć dokument zamienny, który narzuca na inwestora parametry budynku.
3. Projekt budowlany
Budowa domu wiąże się z kupnem projektu budowlanego, który jest podstawą do dopełnienia wszystkich spraw formalnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na kubaturę budynku i kształt dachu. Im prostszy będzie nasz budynek , tym bedą niższe koszty jego wykonania.
4. Kosztorys inwestorski
To następny krok przy załatwianiu formalności przed rozpoczęciem budowy naszego domu. Ponadto kosztorysy dołączone do projektów budowlanych często wskazują niższe wartości. Lepiej wykonać własne wyliczenia, które pokażą rzeczywistą skalę wydatków. Kosztorys inwestorski z harmonogramem prac będzie potrzebny, jeżeli planujemy wziąć kredyt na budowę.
5. Formalności przed budową
Od czerwca 2015roku zmieniły się przepisy prawa budowlanego. Budowa domu nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia budowlanego. Gdy nasz dom nie będzie stanowił uciążliwosci dla sąsiadów, możemy go wybudować na podstawie tzw. zgłoszenia zamiaru budowy z projektem.
6. Dokumentacja projektowa
Wniosek zgłoszenia zamiaru budowy z projektem powinien być uzupełniony o dokumentacje dodatkowe. Są to: projekt budowlany, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, kopia aktualnej mapy geodezyjnej, opis sposobu wykonania prac budowlanych, uzgodnienia i opinie wynikające z przepisów prawa lokalnego.
7. Oczekiwanie na zgodę i pozwolenie
Gdy złożymy wszystkie już dokumenty , musimy czekać na udzielenie zgody i na pozwolenia budowlane. Budynki wykonane w oparciu o zgłoszenie z projektem nie wymagają terminowego zgłoszenia rozpoczęcia robót. Inwestor musi poczekać 30 dni od daty przedłożenia dokumentów. Gdy przez ten czas nie otrzyma żadnej odpowiedzi, oznacza to, że dostał milczącą zgodę na budowę i może rozpocząć budowę. Jesli chodzi o inwestycje budowane, to sprawa jest bardziej skomplikowana. Inwestor musi czekać 65 dni na uzyskanie pozwolenia budowlanego. Ponadto musi przedłożyć tydzień przed rozpoczęciem prac specjalne zgłoszenie dotyczące zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.
8. Wybór systemu prac budowlanych
Mamy dwa systemy wykonania naszego domu. Pierwszy to system gospodarczy, który przewiduje, że inwestor wykonuje proste czynności budowlane, dba o zakup materiałów i o wynajęcie fachowców. Drugi to system zlecony , który polega na podpisaniu umowy z firmą wykonującą wszystkie etapy budowy.
9. Kierownik budowy
Podczas budowy domu musimy koniecznie zatrudnić kierownika budowy, który posiada niezbędne  uprawnienia. Musi być na placu budowy od momentu wykonania fudamentów, aż do czasu odbioru budynku. Kierownik powinien czuwać nad bezpieczeństwem prac i wykonywaniem ich zgodnie z projektem budowlanym. Ważne jest również podpisywanie umów ze wszystkimi wykonawcami.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena