Rolnictwo to wciąż jeden z wiodących sektorów gospodarczych w Polsce. Nieustająco jest on usprawniany, a rolnicy wdrażają coraz to nowsze technologie i rozwiązania w celu zwiększenia produkcji. 

Data dodania: 2020-05-22

Wyświetleń: 717

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jeżeli jednak przemysł nawozowy nie będzie nadążał za rolnictwem, progres tego ostatniego się zatrzyma. To właśnie stosowanie nawozów mineralnych przesądza o wysokich plonach z upraw.

Dlaczego nawozy mineralne są tak ważne w rozwoju rośliny?

Nawozy mineralne zawierają wiele niezbędnych mikro- oraz makroskładników, które są kluczowe w procesach fizjologicznych, jakie zachodzą podczas wzrostu w roślinach. Jeżeli gleba zostaje wyjałowiona, a do tego przedłuża się ostra zima (albo wręcz przeciwnie, dotkliwa susza), rośliny nie potrafią same zadbać o wystarczającą podaż składnika.

Polskie nawozy mineralne na arenie krajowej i międzynarodowej

Z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że aż osiem na dziesięć gospodarstw rolnych korzysta z nawozów mineralnych, a odsetek ten cały czas wzrasta. Świadczy o to o wzrastającej świadomości wśród rolników.

Poza podażą na rynek lokalny, Polska produkuje aż 1% wszystkich nawozów mineralnych na świecie, w tym 1,3% nawozów azotowych. Do grupy kapitałowej Grupa Azoty należy większość krajowych producentów, jak chociażby Amofoska, Pulsar czy Salmag. Innym znaczącym podmiotem jest grupa kapitałowa Anwil, specjalizująca się w produkcji nawozów azotowych. (saletra amonowa, saletrzak)

Obok dwóch największych producentów, na polskim rynku silną pozycję mają między innymi także Luwena oraz Fosfan.

Wydajność przemysłu nawozowego

W ciągu dziesięciu lat (od 2004 r. do 2014 r.) produkcja w zakresie nawozów w Polsce wyniosła od dwóch do niemal trzech milionów ton rocznie. Za każdym razem w procesie produkcji dominowały nawozy azotowe,w najlepszym okresie było to niemal 80% rocznej produkcji.

Choć polscy rolnicy korzystają zarówno z nawozów produkowanych przez zagraniczne firmy, jak i te rodzimej produkcji te ostatnie cieszą się większym zainteresowaniem jeżeli chodzi o nawozy wieloskładnikowe oraz azotowe. Z importu zagranicznego pochodzą głównie nawozy potasowe. Wynika to z faktu braku naturalnych złóż soli potasowej na terenie Polski.

Zapotrzebowanie polskiego rolnictwa na nawozy mineralne

Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie gospodarstw na nawozy mineralne z biegiem lat dynamicznie wzrasta. Rolnicy zużywają głównie nawozy azotowe, jak mocznik, saletra amonowa oraz saletrzak. Ich udział w ogólnym zapotrzebowaniu w polskim gospodarstwach wynosił więcej niż połowę i wskaźnik ten wykazywał tendencję rosnącą.

Co ciekawe, zużycie poszczególnych rodzajów nawozu mineralnego różni się w poszczególnych województwach. Największe zapotrzebowania wykazują gospodarstwa położone w województwie opolski, najmniejsze zaś w podkarpackim. Jeżeli chodzi o nawozy azotowe, na dominującej pozycji znajduje się województwo warmińsko - mazurskie

Z całą pewnością nawozy przemysł nawozowy stanowi niezwykle istotny element rozwoju rolnictwa w Polsce. Dobitnie pokazują to statystyki z których wynika, że coraz więcej gospodarstw rolnych skłania się ku tej metodzie dbania o uprawę roślin. Można przyjąć, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że udział Polski na arenie światowej jeśli chodzi o produkcję nawozów także będzie wzrastał.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena